Geografia "Trylogii" H. Sienkiewicza
mapy w oprac. Tadeusza Praussa
(ze zbiorów WBP w Krakowie)
005_trylogia1
Trylogia
006_trylogia2
Ogniem i mieczem ...
007_trylogia3
Potop
008_trylogia4
Pan Wołodyjowski


Polecamy powyższe mapy w pełnych rozmiarach [DjVu]: http://mbc.malopolska.pl/publication/1492