Małopolska - mapy
Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 4. Kraków, 2003

a03_drogi_i_rzeki