Współczesna Małopolska : wybór map

Mapy wykonano z wykorzystaniem technologii Zoomity EZ. Oryginały udostępniane są w pełnych rozmiarach 
i wysokiej rozdzielczości. Aby uzyskać dobre efekty wizualne przy dużych powiększeniach należy odczekać
10-20 sekund, aby obraz się wyostrzył. Czas ten zależy od przepustowości łącza internetowego.
Nawigację po obrazie w technologii Zoomity umożliwia specjalny panel (u dołu strony) lub opcje myszy.

Powered by Zoomify


Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. 
T. 4, Załączniki graficzne. - Kraków, 2003. - ISBN 83-920726-0-X

a02_powiazania_komunikacyjne
A.2. Powiązania komunikacyjne
a03_drogi_i_rzeki
A.3. Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu
a04_przejscia_graniczne
A.4. Przejścia graniczne
a05_ochrona_srodowiska
A.5. Ochrona środowiska przyrodniczego
a06_zasoby_naturalne
A.6. Zasoby naturalne
a07_jakosc_powietrza
A.7. Stan jakości powietrza
a08_zasoby_glebowe_i_lasne
A. 8. Zasoby glebowe i leśne
a09_zabytki
A.9. Obiekty zabytkowe
a10_migracja_wewnetrzna
A.10. Saldo migracji wewnętrznej
a11_podzial_administracyjny
A.11. Podział administracyjny
a12_turystyka_i_sport
A.12. Obszary aktywności turystycznej i sportowej
a13_system_osadniczy
A.13. System osadniczy
a14_przedsiebiorstwa
A.14. Struktura podmiotów przemysłowych,
 budowlanych oraz transportowych 
i łącznościowych w 2001 r.
a15_bezrobocie
A.15. Bezrobocie - styczeń 2003 r.
a16_przemysl_2
A.16. Przedsiębiorstwa przemysłowe w 2001 r.
a17_pracujacy_poza_rolnictwem
A.17. Struktura pracujących poza rolnictwem 
w 2001 r.
a18_integracja_przestrzenna
A.18. Obszary integracji przestrzennej
a19_ruch_drogowy
A.19. Natężenie ruchu na drogach krajowych 
i wojewódzkich
b01_zasoby_kopalin_i_wod_podziemnych
B.1. Ochrona i gospodarowanie zasobami 
kopalin i wód podziemnych
b02_obszary_problemowe_sfery_ekologicznej
B.2. Obszary problemowe sfery ekologicznej
b03_infrastruktura_hydrotechniczna_i_przeciwpowodziowa
B.3. Infrastruktura hydrotechniczna 
i przeciwpowodziowa
b04_ochrona_srodowiska_przyrodniczego
B.4. Ochrona środowiska przyrodniczego
b05_gospodarka_odpadami_komunalnymi
B.5. Gospodarka odpadami komunalnymi
b06_dziedzictwo_kulturowe
B.6. Dziedzictwo kulturowe
b07_sfera_spoleczna
B.7. Sfera społeczna
b08_sfera_spoleczna-obszary_problemowe
B.8. Obszary problemowe sfery
 techniczno-społecznej
b09_powiazania_komunikacyjne
B.9. Powiązania komunikacyjne - 
kierunki powiązań zewnętrznych
b10_transport
B.10. Transport
b11_infrastruktura_techniczna
B.11. Infrastruktura techniczna
b12_transport
B.12. Transport - ujęcie szczegółowe
c01_infrastruktura_transportowa
Plansza 1. Infrastruktura transportowa, 
techniczna  i przeciwpowodziowa
c02_kierunki_aktywnosci
Plansza 3. Kierunki aktywności
 społeczno-gospodarczej

Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna. - Skala 1:200 000. 
Kraków, 2005

d00_wom_awers
Wielkie odkrywanie Małopolski - awers
d00_wom_rewers
Wielkie odkrywanie Małopolski -rewers

Szlak Architektury Drewnianej : mapa. - Skala 1:200 000. 
Kraków, 2004. - ISBN 83-87873-79-9

e00_sad_awers
Szlak Architektury Drewnianej - awers
e00_sad_rewers
Szlak Architektury Drewnianej - rewers

Zob.też:
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 
Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000  
Szlak Architektury Drewnianej : mapa : 1:200 000