Reklama przełomu XIX i XX wieku
Wybrane prace studentów IINiB Uniwerstytetu Jagiellońskiego 2014/2015
Specjalizacja "Zasoby Cyfrowe"Kraków 2015. Opieka merytoryczna: mgr Wojciech Kowalewski (INIB UJ, 2015) @ Creative Commons BY-NC-SA