Wybrane prace studentów IINiB Uniwerstytetu Jagiellońskiego 2015/2016
Specjalizacja "Zasoby Cyfrowe"Kraków 2015. Opieka merytoryczna: mgr Wojciech Kowalewski (INIB UJ, 2016) @ Creative Commons BY-NC-SA