Ks. Władysław Pilarczyk i Jego zbiory
Ekspozycja zbiorów i pamiątek ks. Władysława Pilarczyka
01_01_muzeum
01_02_muzeum

Ekspozycja zbiorów i pamiątek 
ks. Władysława Pilarczyka


Szkoła Podstawowa w Kiczorach
34-483 Kiczory 60, tel. (018) 26-345-15

W sali głównej znajdują się medale będące podstawę kolekcji. Należą do nich medale królewskie bite w brązie i posrebrzane oraz poświęcone powstaniom narodowym; medale z wizerunkami polskich wodzów i zasłużonych żołnierzy, w tym generałów II wojny światowej działających na terenie kraju i poza jego granicami; medale papieskie - 60 egzemplarzy i in. W jednej z gablot znajduje się ok. 20 medali orawskich wydanych przez Ks. W. Pilarczyka. Zbiór wzbogaca kilka mniejszych kolekcji, m.in. wytworów sztuki ludowej i zbiór ikonografii. W mniejszej sali wystawowej znajdują się fotografie i dokumenty związane z Fundatorem. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją Szkoły.

Ksiądz W. Pilaczyk - dokumenty i fotografie

Ks. Władysław Pilarczyk urodził się 28 listopada 1931 roku w Kiczorach - wsi stanowiącej część Lipnicy Wielkiej na Orawie. Animator małopolskiego i ogólnopolskiego ruchu regionalistycznego; w latach 1994-2002 wiceprzewodniczący i sekretarz Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury; od 2003 roku przewodniczący małopolskiego ruchu regionalnego. Inicjator wielu przedsięwzięć wydawniczych, m.in. rocznika "Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny". W latach 1992-2002 prezes Towarzystwa Przyjaciół Orawy; dokumentalista i popularyzator dziedzictwa kulturowego Orawy, współwydawca kilkudziesięciu książek z serii "Biblioteka Orawska". W 2004 roku ks. W. Pilarczyk przekazał kolekcje swoich książek Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej, natomiast rodzinnej wsi Kiczory ponad 1100 medali, ludowe dzieła sztuki i różnego rodzaju dokumenty oraz zdjęcia. Władze Lipnicy Wielkiej i lokalna społeczność doceniły dar i przeznaczyły dla zbiorów pomieszczenia budynku Szkoły Podstawowej w Kiczorach. Utworzono tym samym małe muzeum pod nazwą „Ekspozycja zbiorów i pamiątek ks. Władysława Pilarczyka”.

02_dok_004
02_dok_002
02_dok_003
02_dok_001
02_dok_005
02_dok_006
02_dok_007
02_dok_008
02_dok_009
02_dok_010
02_dok_011
02_dok_012
Ekspozycja - kolekcje medali i odznaczeń

03_medale_001
03_medale_002
03_medale_003
03_medale_004
03_medale_005
03_medale_006
03_medale_007
03_medale_008
03_medale_009
03_medale_010
03_medale_011
03_medale_012
03_medale_013
03_medale_014
03_medale_015
03_medale_016
03_medale_017
03_medale_018
03_medale_019
03_medale_020
03_medale_021
03_medale_022
03_medale_023
03_medale_024
03_medale_025
03_medale_026
03_medale_027
03_medale_028
Ekspozycja - kolekcje obrazów i inne eksponaty

04_eksponaty_001
04_eksponaty_002
04_eksponaty_003
04_eksponaty_004
04_eksponaty_005
04_eksponaty_006
04_eksponaty_007
04_eksponaty_008
04_eksponaty_009
04_eksponaty_010
04_eksponaty_011
04_eksponaty_013
Ekspozycja - kolekcje regionalne
05_ksiadz_001
05_ksiadz_002
05_ksiadz_003
05_ksiadz_004
05_ksiadz_006
05_ksiadz_010
05_ksiadz_009
05_ksiadz_011

Relacja z wizyty u Fundatora:
"Z wizytą u ks. Władysława Pilarczyka": http://pl.youtube.com/watch?v=CBSVwW2OBwU (film, red. W. Kowalewski, grudzień 2007)


Fot. i red. Jacek Szczęsnowicz, Wojciech Kowalewski
Oprac. tekstów Ewa Skrobiszewska
Webmasting: Władysław Marek Kolasa 

 
Get XnView
© Małopolska Biblioteka Cyfrowa, Kraków 2008