English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Audio-visual materials

Number of publications in collection: 117

Frequently viewed

  1. Relacja Henryka Derezińskiego - przedwojenna Polska, studia we Lwowie, wrzesień 1939 - obrona ojczyzny, okupacja hitlerowska na Podhalu [181]
  2. Relacja Władysławy Bajki - I wojna światowa, dzieciństwo w Stanisławowie i okolicach Rzeszowa, edukacja w gimnazjum w Stanisławowie oraz w Seminarium Nauczycielskim w Tarnowie (1930-1932), stosunki polsko-żydowskie,praca nauczycielska w Busku Zdroju (1932) oraz na Kielecczyźnie (1932-1945), nauczanie w ramach tajnych kompletów (1940-1945), harcerstwo (od ok. 1925 do końca lat 80.), praca w szkole podstawowej w Czyżowicach (1945-1986), praca społeczna i kulturalna nz Kielecczyźnie (lata 30.-90. XX w.), Zycie codzienne w Staniątkach (od lat 90.) [164]
  3. Relacja Marii Goettel - I wojna światowa (1914-1918), wojna polsko-bolszewicka (1919-1920), atmosfera niepodległości (1918,1920), dzieciństwo i edukacja w Krakowie (lata 20. i 30.), życie codzienne i obyczajowe (lata 20. i 30.), przedwojenny Kraków (lata 20. i 30.), ewaluacja do Rumunii (17 IX 1918), praca w Bukareszcie (1939-41), Kraków w czasie okupacji niemieckiej (1941-1945), Żydzi krakowscy (lata 30. i 40), getto krakowskie, zamach na generala policji (1943), wejście armii radzieckiej do Krakowa (I 1945) [161]
  4. Relacja Danuty Bieleckiej - dzielnica Łobzów (lata 20. i 30.), życie codzienne i kulturalne w Krakowie (lata 20. i 30.), gimnazjum Królowej Wandy (lata 30.), komunikacja miejska (1932), relacje polsko-żydowskie (lata 30.), pogrzeb J. Piłsudskiego i sypanie kopca, mowa J. Becka (III 1939), zjazd legionistów na Błoniach (6 VIII 1939); pierwsze dni wojny w Krakowie, getto krakowskie, dzielnica niemiecka, tajne nauczanie (1942-45); życie pod okupacją, niemiecka obława w Kawiarni Plastyków (19 IV 1942), Kraków w ostatnich miesiącach wojny (VIII 1944-I 1945), Uniwersytet Jagielloński (od III 1945), społeczeństwo Krakowa w PRL; Marzec ' 68 w Krakowie; cenzura (lata 80.), pierwsza pielgrzymka Jana Pawla II do Polski (1979) [159]
  5. Relacja Macieja Rudzińskiego - przedwojenne życie codzienne w majątkach Osiek i Słupia, wizyta Józefa Piłsudskiego w Osieku, wybuch II wojny światowej; tajne nauczanie w Słupi (1939-44); ziemiańska oraganizacja konspiracyjna "Uprawa"; działalność w AK, ukrywanie się Wincentego Witosa w Słupi (listopad 1944), studia i praca zawodowa w Krakowie w okresie PRL [152]
  6. Relacja Mariana Zgórniaka - ziemiaństwo, Gorlice, okupacja niemiecka, konspiracja (ZWZ - AK), więzienia niemieckie: Gorlice, Jasło, Tarnów, obozy koncentracyjne: Auschwitz, Gross-Rosen, Buchenwald, praca naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim od lat 50. do dnia dzisiejszego [147]
  7. Relacja Jacka Platera - rodzina Platerów, dzieciństwo w Osieczu Wielkim, życie codzienne w pałacu, ziemiaństwo polskie w okresie międzywojennym, życie pod okupacją niemiecką w Warszawie (4 XII 1939-X 1944), edukacja i tajne komplety (1940-1944), harcerstwo (1943-1945), Powstanie Warszawskie (1 VIII-3 X 1944), wkroczenie Armii Czerwonej do Osuchowa (1945), studia na Politechnice Krakowskiej (1951-1956), przyjaźń z ks. Karolem Wojtyłą, życie towarzyskie i zawodowe w Krakowie i Skawinie (od 1950 r.) [143]
  8. Realcja Bronisława Wójcika - dzieciństwo w Ołpinach, życie codzienne i obrzędy wiejskie (1920-1939), edukacja zawodowa, Żydzi w Szerzynach (lata 20. i 30.); wybuch wojny i ucieczka na wschód do Równego, wejście wojsk rosyjskich (IX 1939), życie pod okupacją w Szerzynach (1939-1945), wysiedlenia i masowe mordy ludności żydowskiej w Szerzynach, ukrywanie Żydów, działalność w ZWZ/AK (1940-1945), lokalni partyzanci, wyzwolenie przez Armię Radziecką (1944); życie rodzinne i zawodowe (od 1945), działalność społeczna (od 1944) [143]
  9. Relacja Anny Stefanowicz - opis życia na wschodzie dawnej Rzeczypospolitej, życie codzienne przed wojną w Kutach nad Czeremoszem, ormiańsko-polskie więzi rodzinne, ukraińskie pogromy wsi polskich i ormiańskich, Lwów przed II wojną światową i w trakcie okupacji radzieckiej i niemieckiej, ucieczka przed mordami ukraińskimi do Gorlic, okupacja niemiecka w Gorlicach, kontakty z żołnierzami AK, współczesne kwestie ormiańskie [137]
  10. Relacja Lucyny Twardowskiej - życie rodzinne w domu mieszczańskim we Lwowie przed wojną; stosunki polsko-żydowskie i polsko-ukraińskie we Lwowie przed i w czasie wojny; szkoła Sacre Coeur we Lwowie; rodzinne zwyczaje związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem; losy oficera Stanisława Cicheckiego więźnia obozu jenieckiego w Starobielsku;wywózki ze Lwowa 1940 i 1941; obóz Janowski we Lwowie podczas II wony i los Jonasza Sterna; stan wojenny w Krakowie i wybory 1989 [125]

More...

Recently added

Loading...