English   polski  

Statistics

Number of publications: 104454

Readers on-line: 1280

Total number of users since Dec 1, 2006: 35111967

Collection

Library

Frequently read publications : Malopolska Digital Library

Page1of4171 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [236238]
 2. Historia Polski : materiały znalezione w Commons [88228]
 3. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki [76571]
 4. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [73491]
 5. Polska - Europa - Metropolie [70296]
 6. Każdy obywatel musi walczyć : [ze zbiorów University of Minnesota] [60320]
 7. Śladami Miłosza po Krakowie [58616]
 8. Krakowskie gazety i tygodniki [38845]
 9. Przekrój. 2001, nr 50 (16 XII) = nr 2947 [38399]
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, [Rukszenice - Sochaczew] [36842]
 11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] [36219]
 12. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [35460]
 13. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, [Pożajście - Ruksze] [34355]
 14. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8, [Perepiatycha - Pożajście] [32629]
 15. Manuskrypty w zbiorach New York Public Library [29609]
 16. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [26348]
 17. Przekrój. 2006, nr 15 (13 IV) = nr 3173 [25261]
 18. Przekrój. 2006, nr 16 (20 IV) = nr 3174 [25196]
 19. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [24362]
 20. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2, [Derenek - Gżack] [23078]
 21. Skamander: miesięcznik poetycki [22819]
 22. Współczesna Małopolska : wybór map [22507]
 23. Życie Literackie. 1972, nr 12 (19 III) = nr 1051 [22044]
 24. Rocznik szlachty polskiej. T. 2 [21709]
 25. Przekrój. 2002, nr 19 (12 V) = nr 2968 [19215]