English   polski  

Statistics

Number of publications: 107411

Readers on-line: 200

Total number of users since Dec 1, 2006: 38401968

Collection

Library

Frequently read publications : Malopolska Digital Library

Page1of4297 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [264154]
 2. Historia Polski : materiały znalezione w Commons [89222]
 3. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [81620]
 4. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki [77415]
 5. Polska - Europa - Metropolie [72048]
 6. Każdy obywatel musi walczyć : [ze zbiorów University of Minnesota] [64442]
 7. Śladami Miłosza po Krakowie [60287]
 8. Krakowskie gazety i tygodniki [43182]
 9. Przekrój. 2001, nr 50 (16 XII) = nr 2947 [38539]
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, [Rukszenice - Sochaczew] [37114]
 11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] [36775]
 12. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [35503]
 13. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, [Pożajście - Ruksze] [34507]
 14. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8, [Perepiatycha - Pożajście] [32934]
 15. Manuskrypty w zbiorach New York Public Library [30234]
 16. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [26892]
 17. Przekrój. 2006, nr 15 (13 IV) = nr 3173 [25331]
 18. Przekrój. 2006, nr 16 (20 IV) = nr 3174 [25252]
 19. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [24840]
 20. Skamander: miesięcznik poetycki [24839]
 21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2, [Derenek - Gżack] [23320]
 22. Współczesna Małopolska : wybór map [23134]
 23. Rocznik szlachty polskiej. T. 2 [22872]
 24. Życie Literackie. 1972, nr 12 (19 III) = nr 1051 [22301]
 25. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [20431]