English   polski  

Statistics

Number of publications: 119771

Readers on-line: 347

Total number of users since Dec 1, 2006: 41882157

Collection

Library

Frequently read publications : Malopolska Digital Library

Page1of4786 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [283845]
 2. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [92761]
 3. Historia Polski : materiały znalezione w Commons [90927]
 4. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki [78211]
 5. Polska - Europa - Metropolie [73001]
 6. Każdy obywatel musi walczyć : [ze zbiorów University of Minnesota] [66146]
 7. Śladami Miłosza po Krakowie [61217]
 8. Krakowskie gazety i tygodniki [46177]
 9. Przekrój. 2001, nr 50 (16 XII) = nr 2947 [38683]
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] [37465]
 11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, [Rukszenice - Sochaczew] [37295]
 12. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [35586]
 13. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, [Pożajście - Ruksze] [34677]
 14. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8, [Perepiatycha - Pożajście] [33158]
 15. Manuskrypty w zbiorach New York Public Library [30784]
 16. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [27202]
 17. Skamander: miesięcznik poetycki [26703]
 18. Przekrój. 2006, nr 15 (13 IV) = nr 3173 [25458]
 19. Przekrój. 2006, nr 16 (20 IV) = nr 3174 [25300]
 20. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [25117]
 21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2, [Derenek - Gżack] [24021]
 22. Współczesna Małopolska : wybór map [23410]
 23. Rocznik szlachty polskiej. T. 2 [23063]
 24. Życie Literackie. 1972, nr 12 (19 III) = nr 1051 [22678]
 25. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [21952]