English   polski  

Statistics

Number of publications: 93034

Readers on-line: 104

Total number of users since Dec 1, 2006: 24084667

Collection

Library

Frequently read publications : Malopolska Digital Library

Page1of3700 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [149825]
 2. Historia Polski : materiały znalezione w Commons [80780]
 3. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki [74376]
 4. Polska - Europa - Metropolie [62576]
 5. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [51339]
 6. Każdy obywatel musi walczyć : [ze zbiorów University of Minnesota] [50701]
 7. Śladami Miłosza po Krakowie [48790]
 8. Przekrój. 2001, nr 50 (16 XII) = nr 2947 [38022]
 9. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [35009]
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, [Rukszenice - Sochaczew] [33665]
 11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, [Pożajście - Ruksze] [32841]
 12. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] [32620]
 13. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8, [Perepiatycha - Pożajście] [31129]
 14. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [24722]
 15. Krakowskie gazety i tygodniki [24436]
 16. Manuskrypty w zbiorach New York Public Library [24355]
 17. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [22936]
 18. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2, [Derenek - Gżack] [21326]
 19. Życie Literackie. 1972, nr 12 (19 III) = nr 1051 [20602]
 20. Współczesna Małopolska : wybór map [18713]
 21. Rocznik szlachty polskiej. T. 2 [18337]
 22. Warszawskie akcenty w New York Public Library [15907]
 23. XIX-wieczne źródła do historii Polski w zbiorach Internet Archive [15749]
 24. Skamander: miesięcznik poetycki [14752]
 25. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [14183]