English   polski  

Statistics

Number of publications: 105612

Readers on-line: 263

Total number of users since Dec 1, 2006: 37008701

Collection

Library

Frequently read publications : Malopolska Digital Library

Page1of4223 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [252503]
 2. Historia Polski : materiały znalezione w Commons [88792]
 3. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [78165]
 4. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki [77085]
 5. Polska - Europa - Metropolie [71162]
 6. Każdy obywatel musi walczyć : [ze zbiorów University of Minnesota] [62717]
 7. Śladami Miłosza po Krakowie [59568]
 8. Krakowskie gazety i tygodniki [40925]
 9. Przekrój. 2001, nr 50 (16 XII) = nr 2947 [38493]
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, [Rukszenice - Sochaczew] [36970]
 11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] [36613]
 12. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [35484]
 13. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, [Pożajście - Ruksze] [34447]
 14. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8, [Perepiatycha - Pożajście] [32876]
 15. Manuskrypty w zbiorach New York Public Library [29939]
 16. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [26723]
 17. Przekrój. 2006, nr 15 (13 IV) = nr 3173 [25304]
 18. Przekrój. 2006, nr 16 (20 IV) = nr 3174 [25229]
 19. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [24585]
 20. Skamander: miesięcznik poetycki [23418]
 21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2, [Derenek - Gżack] [23247]
 22. Współczesna Małopolska : wybór map [22796]
 23. Rocznik szlachty polskiej. T. 2 [22765]
 24. Życie Literackie. 1972, nr 12 (19 III) = nr 1051 [22176]
 25. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [19688]