English   polski  

Statistics

Number of publications: 121170

Readers on-line: 645

Total number of users since Dec 1, 2006: 43419192

Collection

Library

Frequently read publications : Malopolska Digital Library

 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [293692]
 2. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [100105]
 3. Historia Polski : materiały znalezione w Commons [91199]
 4. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki [78667]
 5. Polska - Europa - Metropolie [73231]
 6. Każdy obywatel musi walczyć : [ze zbiorów University of Minnesota] [66679]
 7. Śladami Miłosza po Krakowie [61401]
 8. Krakowskie gazety i tygodniki [46849]
 9. Przekrój. 2001, nr 50 (16 XII) = nr 2947 [38736]
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] [37670]
 11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, [Rukszenice - Sochaczew] [37333]
 12. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [35596]
 13. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, [Pożajście - Ruksze] [34827]
 14. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8, [Perepiatycha - Pożajście] [33259]
 15. Manuskrypty w zbiorach New York Public Library [30831]
 16. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [27306]
 17. Skamander: miesięcznik poetycki [26905]
 18. Przekrój. 2006, nr 15 (13 IV) = nr 3173 [25492]
 19. Przekrój. 2006, nr 16 (20 IV) = nr 3174 [25316]
 20. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [25206]
 21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2, [Derenek - Gżack] [24066]
 22. Rocznik szlachty polskiej. T. 2 [23918]
 23. Współczesna Małopolska : wybór map [23514]
 24. Życie Literackie. 1972, nr 12 (19 III) = nr 1051 [23001]
 25. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [22398]