English   polski  

Statistics

Number of publications: 121238

Readers on-line: 967

Total number of users since Dec 1, 2006: 47085071

Collection

Library

Frequently read publications : Malopolska Digital Library

 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [302568]
 2. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [107135]
 3. Historia Polski : materiały znalezione w Commons [91941]
 4. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki [79653]
 5. Polska - Europa - Metropolie [73703]
 6. Każdy obywatel musi walczyć : [ze zbiorów University of Minnesota] [68030]
 7. Śladami Miłosza po Krakowie [61723]
 8. Krakowskie gazety i tygodniki [48385]
 9. Przekrój. 2001, nr 50 (16 XII) = nr 2947 [38842]
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] [38099]
 11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, [Rukszenice - Sochaczew] [37439]
 12. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [35985]
 13. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, [Pożajście - Ruksze] [34936]
 14. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8, [Perepiatycha - Pożajście] [33433]
 15. Manuskrypty w zbiorach New York Public Library [31119]
 16. Skamander: miesięcznik poetycki [27641]
 17. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [27456]
 18. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [25739]
 19. Przekrój. 2006, nr 15 (13 IV) = nr 3173 [25544]
 20. Przekrój. 2006, nr 16 (20 IV) = nr 3174 [25357]
 21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2, [Derenek - Gżack] [24382]
 22. Rocznik szlachty polskiej. T. 2 [24004]
 23. Współczesna Małopolska : wybór map [23679]
 24. Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie [23498]
 25. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [23383]