English   polski  

Statistics

Number of publications: 104942

Readers on-line: 257

Total number of users since Dec 1, 2006: 36169729

Collection

Library

Frequently read publications : Malopolska Digital Library

 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [245013]
 2. Historia Polski : materiały znalezione w Commons [88458]
 3. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki [76870]
 4. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [75855]
 5. Polska - Europa - Metropolie [70725]
 6. Każdy obywatel musi walczyć : [ze zbiorów University of Minnesota] [61190]
 7. Śladami Miłosza po Krakowie [59213]
 8. Krakowskie gazety i tygodniki [39937]
 9. Przekrój. 2001, nr 50 (16 XII) = nr 2947 [38465]
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, [Rukszenice - Sochaczew] [36896]
 11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] [36314]
 12. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [35469]
 13. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, [Pożajście - Ruksze] [34388]
 14. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8, [Perepiatycha - Pożajście] [32664]
 15. Manuskrypty w zbiorach New York Public Library [29818]
 16. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [26510]
 17. Przekrój. 2006, nr 15 (13 IV) = nr 3173 [25284]
 18. Przekrój. 2006, nr 16 (20 IV) = nr 3174 [25214]
 19. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [24458]
 20. Skamander: miesięcznik poetycki [23185]
 21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2, [Derenek - Gżack] [23112]
 22. Współczesna Małopolska : wybór map [22710]
 23. Życie Literackie. 1972, nr 12 (19 III) = nr 1051 [22103]
 24. Rocznik szlachty polskiej. T. 2 [21773]
 25. Przekrój. 2002, nr 19 (12 V) = nr 2968 [19382]