English   polski  

Statistics

Number of publications: 130133

Readers on-line: 67

Total number of users since Dec 1, 2006: 56647690

Collection

Library

Frequently read publications : Science & Education

Page1of1365 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [400073]
 2. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [128695]
 3. Historia Polski : materiały znalezione w Commons [94396]
 4. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki [83459]
 5. Każdy obywatel musi walczyć : [ze zbiorów University of Minnesota] [78808]
 6. Śladami Miłosza po Krakowie [64324]
 7. Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie [59949]
 8. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] [44577]
 9. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, [Rukszenice - Sochaczew] [38505]
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, [Pożajście - Ruksze] [37089]
 11. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [36305]
 12. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8, [Perepiatycha - Pożajście] [34546]
 13. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [34210]
 14. Skamander: miesięcznik poetycki [33112]
 15. Manuskrypty w zbiorach New York Public Library [32489]
 16. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [28110]
 17. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [27069]
 18. Rocznik szlachty polskiej. T. 2 [26478]
 19. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 2, [Derenek - Gżack] [26044]
 20. Warszawskie akcenty w New York Public Library [21824]
 21. XIX-wieczne źródła do historii Polski w zbiorach Internet Archive [21519]
 22. Spis nazwisk szlachty polskiej [20001]
 23. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [19096]
 24. Materiały do bibliografii harcerstwa za lata 1982-2009 [17736]
 25. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 4, [Kęs - Kutno] [17233]