English   polski  

Statistics

Number of publications: 138281

Readers on-line: 120

Total number of users since Dec 1, 2006: 69320577

Collection

Library

Frequently read publications : Regional materials

Page1of1342 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [463749]
 2. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [37207]
 3. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [29700]
 4. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [28389]
 5. Współczesna Małopolska : wybór map [25033]
 6. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [20675]
 7. Ks. Władysław Pilarczyk i jego zbiory [17574]
 8. Obraz Krakowa lat 60-tych we wspomnieniach z dzieciństwa [17107]
 9. Małopolska - Zasoby glebowe i leśne : [mapa] [17048]
 10. Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa] [15691]
 11. Małopolska - Zasoby naturalne : [mapa] [13852]
 12. Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa] [13603]
 13. Małopolska - Dziedzictwo kulturowe : [mapa] [13270]
 14. Małopolska - Obiekty zabytkowe : [mapa] [12447]
 15. Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1894. [R. 63] [11776]
 16. Elementy kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu : skrypt dla studentów fizjoterapii [11408]
 17. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [11057]
 18. Małopolska. T. 14 (2012) [10730]
 19. Mapa powiatu chrzanowskiego [10150]
 20. Saga rodu Chanków i Kędrynów z Podolan i okolic Gdowa [10042]
 21. Małopolska. T. 13 (2011) [9780]
 22. Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1913. [R. 82] [9563]
 23. Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1914. [R. 83] [9350]
 24. Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1900. [R. 69] [9271]
 25. W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Krakowie [9183]