English   polski  

Statistics

Number of publications: 121502

Readers on-line: 919

Total number of users since Dec 1, 2006: 49751625

Collection

Library

Frequently read publications : Małopolska Region

Page1of23 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [328913]
 2. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [27664]
 3. Współczesna Małopolska : wybór map [23957]
 4. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [17112]
 5. Małopolska - Zasoby glebowe i leśne : [mapa] [13731]
 6. Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa] [12069]
 7. Małopolska - Zasoby naturalne : [mapa] [10824]
 8. Małopolska - Dziedzictwo kulturowe : [mapa] [10513]
 9. Małopolska - Obiekty zabytkowe : [mapa] [10446]
 10. Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa] [9856]
 11. Małopolska. T. 14 (2012) [9089]
 12. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [8282]
 13. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [7810]
 14. Małopolska. T. 13 (2011) [7675]
 15. Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa] [7458]
 16. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [7257]
 17. Małopolska - Obszary aktywności turystycznej i sportowej : [mapa] [6401]
 18. Małopolska - Infrastruktura hydrotechniczna i przeciwpowodziowa : [mapa] [5414]
 19. Małopolska - Obszary problemowe sfery techniczno-społecznej : [mapa] [5313]
 20. Małopolska - Stan jakości powietrza : [mapa] [4654]
 21. Małopolska - Kierunki aktywności społeczno-gospodarczej : [mapa] [4399]
 22. Małopolska - Saldo migracji wewnętrznej : [mapa] [4378]
 23. Małopolska - Gospodarka odpadami komunalnymi : [mapa] [4273]
 24. Małopolska - Przejścia graniczne : [mapa] [3692]
 25. Małopolska - Transport - ujęcie szczegółowe : [mapa] [3544]