English   polski  

Statistics

Number of publications: 121239

Readers on-line: 604

Total number of users since Dec 1, 2006: 47206512

Collection

Library

Frequently read publications : Małopolska Region

Page1of22 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [302821]
 2. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [27459]
 3. Współczesna Małopolska : wybór map [23689]
 4. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [16613]
 5. Małopolska - Zasoby glebowe i leśne : [mapa] [13318]
 6. Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa] [11624]
 7. Małopolska - Zasoby naturalne : [mapa] [10426]
 8. Małopolska - Obiekty zabytkowe : [mapa] [9972]
 9. Małopolska - Dziedzictwo kulturowe : [mapa] [9960]
 10. Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa] [8990]
 11. Małopolska. T. 14 (2012) [8705]
 12. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [8156]
 13. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [7662]
 14. Małopolska. T. 13 (2011) [7234]
 15. Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa] [7125]
 16. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [6918]
 17. Małopolska - Obszary aktywności turystycznej i sportowej : [mapa] [6363]
 18. Małopolska - Infrastruktura hydrotechniczna i przeciwpowodziowa : [mapa] [5244]
 19. Małopolska - Obszary problemowe sfery techniczno-społecznej : [mapa] [5197]
 20. Małopolska - Stan jakości powietrza : [mapa] [4461]
 21. Małopolska - Kierunki aktywności społeczno-gospodarczej : [mapa] [4250]
 22. Małopolska - Gospodarka odpadami komunalnymi : [mapa] [4169]
 23. Małopolska - Saldo migracji wewnętrznej : [mapa] [3977]
 24. Małopolska - Przejścia graniczne : [mapa] [3618]
 25. Małopolska - Transport - ujęcie szczegółowe : [mapa] [3509]