English   polski  

Statistics

Number of publications: 121533

Readers on-line: 1036

Total number of users since Dec 1, 2006: 50127446

Collection

Library

Frequently read publications : Małopolska Region

 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [330091]
 2. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [27681]
 3. Współczesna Małopolska : wybór map [23963]
 4. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [17122]
 5. Małopolska - Zasoby glebowe i leśne : [mapa] [13845]
 6. Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa] [12098]
 7. Małopolska - Zasoby naturalne : [mapa] [10849]
 8. Małopolska - Dziedzictwo kulturowe : [mapa] [10575]
 9. Małopolska - Obiekty zabytkowe : [mapa] [10504]
 10. Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa] [9930]
 11. Małopolska. T. 14 (2012) [9110]
 12. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [8298]
 13. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [7816]
 14. Małopolska. T. 13 (2011) [7677]
 15. Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa] [7495]
 16. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [7338]
 17. Małopolska - Obszary aktywności turystycznej i sportowej : [mapa] [6420]
 18. Małopolska - Infrastruktura hydrotechniczna i przeciwpowodziowa : [mapa] [5425]
 19. Małopolska - Obszary problemowe sfery techniczno-społecznej : [mapa] [5322]
 20. Małopolska - Stan jakości powietrza : [mapa] [4664]
 21. Małopolska - Saldo migracji wewnętrznej : [mapa] [4417]
 22. Małopolska - Kierunki aktywności społeczno-gospodarczej : [mapa] [4407]
 23. Małopolska - Gospodarka odpadami komunalnymi : [mapa] [4279]
 24. Małopolska - Przejścia graniczne : [mapa] [3701]
 25. Małopolska - Transport - ujęcie szczegółowe : [mapa] [3552]