English   polski  

Statistics

Number of publications: 130133

Readers on-line: 78

Total number of users since Dec 1, 2006: 56647426

Collection

Library

Frequently read publications : Religion & Theology

 1. De responsione mundi et de astrorum ordinatione [jpg] [128695]
 2. Znak. 1964, nr 12 (grudzień) = nr 126 [3772]
 3. Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1905. [R. 74] [3347]
 4. Rocznik Krakowski. T. 20 (1926) [3226]
 5. Znak. 1977, nr 5 (maj) = nr 275 [2981]
 6. Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1903. [R. 72] [2903]
 7. Prirúčnyj slovár slaveno-pólskij, il̀i sobránie rečénij slavénskich neudóv razumtelnych, obrtájuščichia v knigach cerkovnych, na iazyk pólmskij tolkóvanych = Słownik słowiańsko-polski zawierający w sobie mniej teraz zrozumiałe, w księgach cerkiewnych i do nabożeństwa służących znayduiące się słowa, dla użytku duchowieństwa, wyznawców obrządku grecko-katolickiego, miłośników starożytnego ięzyka słowiańskiego [2836]
 8. Polska pastorałka [2810]
 9. Cmentarz parafialny w Wadowicach [2799]
 10. Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1904. [R. 73] [2763]
 11. Rocznik Krakowski. T. 19 (1923) [2520]
 12. De arte praedicandi (De doctrina christiana lib. IV) [jpg] [2002]
 13. Znak. 1974, nr 6 (czerwiec) = nr 240 [1895]
 14. Znak. 1984, nr 5/6 (maj/czerwiec) = nr 354/355 [1776]
 15. Galerya portretów biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru OO. Franciszkanów w Krakowie [1706]
 16. Znak. 1985, nr 4 (kwiecień) = nr 365 [1694]
 17. Porozbiorowe dzieje parafii Brzesko : 1772-1945 [1480]
 18. Znak. 1983, nr 5/6 (maj/czerwiec) = nr 342/343 [1385]
 19. Znak. 1985, nr 9/10 (wrzesień/październik) = nr 370/371 [1361]
 20. Znak. 1962, nr 7/8 (lipiec/sierpień) = nr 97/98 [1351]
 21. Znak. 1987, nr 11/12 (listopad/grudzień) = nr 390/391 [1191]
 22. Znak. 1967, nr 6 (czerwiec) = nr 156 [1169]
 23. Znak. 1973, nr 11/12 (listopad/grudzień) = nr 233/234 [1099]
 24. Znak. 1985, nr 1/2 (styczeń/luty) = nr 362/363 [1088]
 25. Znak. 1988, nr 9 (wrzesień) = nr 400 [1081]