English   polski  

Statistics

Number of publications: 138281

Readers on-line: 495

Total number of users since Dec 1, 2006: 69013394

Collection

Library

Frequently read publications : Special collection

 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [462159]
 2. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [43326]
 3. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [37205]
 4. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [29686]
 5. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [28383]
 6. Współczesna Małopolska : wybór map [25006]
 7. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [20622]
 8. Małopolska - Zasoby glebowe i leśne : [mapa] [17010]
 9. Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa] [15527]
 10. Małopolska - Zasoby naturalne : [mapa] [13819]
 11. Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa] [13596]
 12. Małopolska - Dziedzictwo kulturowe : [mapa] [13241]
 13. Małopolska - Obiekty zabytkowe : [mapa] [12434]
 14. Szlak Architektury Drewnianej : mapa : 1:200 000 [10438]
 15. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [8833]
 16. Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa] [8566]
 17. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [8249]
 18. Małopolska - Obszary aktywności turystycznej i sportowej : [mapa] [6804]
 19. Małopolska - Infrastruktura hydrotechniczna i przeciwpowodziowa : [mapa] [5953]
 20. Małopolska - Obszary problemowe sfery techniczno-społecznej : [mapa] [5661]
 21. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (djvu) [5516]
 22. Małopolska - Saldo migracji wewnętrznej : [mapa] [5393]
 23. Małopolska - Stan jakości powietrza : [mapa] [5024]
 24. Małopolska - Kierunki aktywności społeczno-gospodarczej : [mapa] [4875]
 25. Małopolska - Gospodarka odpadami komunalnymi : [mapa] [4741]