English   polski  

Statistics

Number of publications: 131237

Readers on-line: 71

Total number of users since Dec 1, 2006: 57380204

Collection

Library

Frequently read publications : Broadsides

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Powiat miechowski [528]
 2. Małopolska 2015 : strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013 : informator [166]
 3. Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1843-1848 [147]
 4. Région Malopolska [145]
 5. Binarowa : obiekt na liście UNESCO [129]
 6. Miechów Country [118]
 7. Dziennik Zmarłych 1900 [110]
 8. Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1866-1873 [104]
 9. Lipnica Murowana : obiekt na liście UNESCO [104]
 10. Sękowa : obiekt na liście UNESCO [101]
 11. GROW - znaczy rosnąć [95]
 12. Dębno : obiekt na liście UNESCO [94]
 13. Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1848-1857. Tom II [85]
 14. Binarowa : obiekt w spiskie ÛNESKO [82]
 15. Sękowa : obiekt w spiskie ÛNESKO [78]
 16. Lipnica Murowana : obiekt w spiskie ÛNESKO [68]
 17. Binarowa : Building on UNESCO list [60]
 18. Dębno : obiekt w spiskie ÛNESCO [57]
 19. Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1857-1865 [53]
 20. Indeks Zmarłych 1899 [52]
 21. Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1848-1857. Tom I [42]
 22. Lipnica Murowana : Building on UNESCO list [40]
 23. Binarowa : Objekt auf der UNESCO - Liste [39]
 24. Dębno : monument sur la liste de l'UNESCO [37]
 25. Sękowa : monument sur la liste de l'UNESCO [36]