English   polski  

Statistics

Number of publications: 138281

Readers on-line: 40

Total number of users since Dec 1, 2006: 69090937

Collection

Library

Frequently read publications : Economics

 1. Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego - historia i współczesność [3395]
 2. Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3023]
 3. Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego [2631]
 4. Dawne cechy krakowskie : (z rycinami) [1952]
 5. Jak założyć własną firmę w Polsce [1578]
 6. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 2, Kierunki zagospodarowania przestrzennego [1527]
 7. Ewaluacja funduszy strukturalnych : perspektywa regionalana [1310]
 8. Województwo Małopolskie 1999-2000 [1077]
 9. Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego poradnik dla samorządów : zeszyty ćwiczeniowe [1034]
 10. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 4, Załączniki graficzne [817]
 11. Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej [813]
 12. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 3, Tabele [781]
 13. Komunikacja i partycypacja społeczna : poradnik [735]
 14. Zarządzanie projektem : poradnik dla samorządów terytorialnych [719]
 15. Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [673]
 16. Między misją a komercją : problemy finansowania mediów publicznych w Polsce [651]
 17. Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia [562]
 18. Wizervnk y Szacvnek Mynic Wszelakich Cvdzoziemskich, iako które w Koronie Polskiey brane y wydawane bydz maią [553]
 19. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 1, Uwarunkowania rozwoju [496]
 20. Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych [437]
 21. Kraj. 1894, nr 14 [422]
 22. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej [406]
 23. Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka [396]
 24. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny. 1922, z. 2 [385]
 25. Województwo Małopolskie 2002 [371]