English   polski  

Statistics

Number of publications: 121239

Readers on-line: 599

Total number of users since Dec 1, 2006: 47206555

Collection

Library

Frequently read publications : Gorlice County

Page1of5 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Gorlice : bibliografia w wyborze. Cz. 2 [829]
 2. Gorlice : bibliografia w wyborze. Cz. 1 [768]
 3. Nasza Gmina. 2001, nr 2 (lipiec) = nr 8 [131]
 4. Kurier Gorlicki. 2010, nr 1 = nr 194 [126]
 5. Binarowa : obiekt na liście UNESCO [123]
 6. Kurier Gorlicki. 2009, nr 7 = nr 188 [122]
 7. Kurier Gorlicki. 2009, nr 1 = nr 182 [111]
 8. Głos Podhala : aktualny tygodnik powiatów: gorlickiego, grybowskiego, limanowskiego, makowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i żywieckiego. 1938, nr 29 (17 VII) [110]
 9. Kurier Gorlicki. 2009, nr 4 = nr 185 [95]
 10. Kurier Gorlicki. 2009, nr 10 = nr 191 [94]
 11. Kurier Gorlicki. 2008, nr 10 = nr 179 [94]
 12. Kurier Gorlicki. 2003, nr 2 = nr 111 [94]
 13. Sękowa : obiekt na liście UNESCO [94]
 14. Kurier Gorlicki. 2012, nr 6 = nr 221 [90]
 15. Kurier Gorlicki. 2001, nr 1 = nr 86 [90]
 16. Kurier Gorlicki. 2008, nr 12 = nr 181 [85]
 17. Nasza Gmina. 2002, nr 4 (grudzień) = nr 12 [79]
 18. Binarowa : obiekt w spiskie ÛNESKO [76]
 19. Kurier Gorlicki. 2011, nr 9 = nr 213 [sic!] [73]
 20. Kurier Gorlicki. 2010, nr 3 = nr 196 [73]
 21. Sękowa : obiekt w spiskie ÛNESKO [73]
 22. Fotografie Gorlic i okolicznych wsi sprzed I wojny światowej [72]
 23. Kurier Gorlicki. 2009, nr 8 = nr 189 [71]
 24. Nasza Gmina. 1999, nr 3 (grudzień) [71]
 25. Kurier Gorlicki. 2010, nr 5 = nr 198 [70]