English   polski  

Statistics

Number of publications: 138281

Readers on-line: 98

Total number of users since Dec 1, 2006: 69320632

Collection

Library

Frequently read publications : Literature, Language

 1. Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie [74839]
 2. Śladami Miłosza po Krakowie [65922]
 3. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [43650]
 4. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce : wiek XVI-XVIII. [T.] 1 [11626]
 5. Wyspiański w zabiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie [11508]
 6. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków - Bukowina Tatrzańska, 18-22 października 2006 r. [9142]
 7. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 71. [5782]
 8. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (djvu) [5658]
 9. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 60. [5261]
 10. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 65. [4744]
 11. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 73. [4727]
 12. Znak. 1964, nr 12 (grudzień) = nr 126 [4416]
 13. "Lagry i łagry" : problematyka obozowa w IV klasie LO (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) [4124]
 14. Świat : dwutygodnik ilustrowany. R. 1 (1888) [3560]
 15. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 62. [3522]
 16. Słownik wyrazów obcych : 33000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich [3519]
 17. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 66. [3365]
 18. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3310]
 19. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 61. [3299]
 20. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 72. [3246]
 21. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 64. [3199]
 22. Prirúčnyj slovár slaveno-pólskij, il̀i sobránie rečénij slavénskich neudóv razumtelnych, obrtájuščichia v knigach cerkovnych, na iazyk pólmskij tolkóvanych = Słownik słowiańsko-polski zawierający w sobie mniej teraz zrozumiałe, w księgach cerkiewnych i do nabożeństwa służących znayduiące się słowa, dla użytku duchowieństwa, wyznawców obrządku grecko-katolickiego, miłośników starożytnego ięzyka słowiańskiego [3192]
 23. Znak. 1977, nr 5 (maj) = nr 275 [3176]
 24. Zdanie. 2014, nr 1/2 = 160/161 [3167]
 25. Pamiętnik Literacki. 1925/1926, nr 1/4 [3078]