English   polski  

Statistics

Number of publications: 137375

Readers on-line: 1666

Total number of users since Dec 1, 2006: 65673797

Collection

Library

Frequently read publications : Technology & Technique

 1. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [20416]
 2. Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa] [15219]
 3. Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa] [13528]
 4. Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa] [7979]
 5. Małopolska - Infrastruktura hydrotechniczna i przeciwpowodziowa : [mapa] [5904]
 6. Małopolska - Transport - ujęcie szczegółowe : [mapa] [3825]
 7. Małopolska - Powiązania komunikacyjne - uwarunkowania zewnętrzne : [mapa] [3619]
 8. Małopolska - Infrastruktura transportowa, techniczna i przeciwpowodziowa: [mapa] [3482]
 9. Małopolska - Powiązania komunikacyjne - kierunki powiązań zewnętrznych : [mapa] [2909]
 10. Małopolska - Transport : [mapa] [2539]
 11. Małopolska - Przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie małopolskim w 2001 r. : [mapa] [1988]
 12. Dawne cechy krakowskie : (z rycinami) [1941]
 13. Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych : kontekst i praktyka [1271]
 14. Niestandardowe techniki redagowania i przygotowania publikacji w formacie djvu [1111]
 15. Małopolska - Struktura podmiotów przemysłowych, budowlanych oraz transportowych i łącznościowych w województwie małopolskim w 2001 r. : [mapa] [793]
 16. Tramwaj parowy we Lwowie [621]
 17. Długoterminowe przechowywanie zasobów cyfrowych [541]
 18. Polskie czasopisma komputerowe. Cz. 3, Magazyny współczesne [538]
 19. Plan przeglądowy regulacji Wisły i urządzeń portowych pod Krakowem [455]
 20. Polskie czasopisma komputerowe. Cz. 1, Zarys statystyczno-opisowy [442]
 21. Übersichtskarte der k. k. Österreichischen Staatsbahnen und der im Staatsbetriebe befindlichen Privatbahnen [430]
 22. Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce : zbiór "dobrych praktyk" [388]
 23. Eisenbahn Routen Karte von Mittel Europa [373]
 24. Kanalizacya Wisły pod Krakowem [361]
 25. Przemysł metalowy w Świątnikach Górnych pod Krakowem w XVIII wieku : (szkic historyczny) [272]