English   polski  

Statistics

Number of publications: 121239

Readers on-line: 461

Total number of users since Dec 1, 2006: 47204751

Collection

Library

Frequently read publications : Powiat wadowicki

 1. Barwałd : zarys dziejów [2897]
 2. Cmentarz parafialny w Wadowicach [2447]
 3. Pierwsza wśród równych : dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach [1660]
 4. Kto był kim w Wadowicach? [1516]
 5. Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1885. [R. 54] [1345]
 6. Witanowice i okolice [1337]
 7. Studniccy z Barwałdu : genealogia czyli rodowód ... [1249]
 8. Z panteonu Ziemi Wadowickiej : praca zbiorowa [691]
 9. Księga Parafii w Witanowicach [1792-1796] [607]
 10. Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach [540]
 11. Wadowiccy lekarze [464]
 12. Przegląd dziejów C. K. Gimnazjum Wadowickiego : z powodu 25. rocznicy istnienia zakładu [451]
 13. Kurier Lanckoroński. Nr 70 (lektura na przedwiośnie 2009) [388]
 14. Pierwsza wśród równych : dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach : suplement [364]
 15. Wadowice - parafia i kościół Ofiarowania NMP [Najświętszej Marii Panny] : rys historyczny [339]
 16. Historia pacyfikacji wsi Lgota [323]
 17. Jan Paweł II papież z Wadowic : w 75-lecie urodzin Ojca Świętego [322]
 18. Wykaz posiadaczy krów żelaznych we wsiach należących do Parafii Witanowskiej: Babice, Lgota, Witanowice z roku 1849 [284]
 19. Wadowice - parafia i kościół św[iętego] Piotra Apostoła : 1985-1995 [263]
 20. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1893 [239]
 21. Barwałd : parafia i Kościół św. Erazma = the parish and the church St. Erasmus = la paroisse et l'eglise de Saint Erasmus = Pharramt und Kirche d. N. Hl. Erasmus [200]
 22. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyższego Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1884 [189]
 23. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Realnego i Wyższego Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1878 [187]
 24. Kurier Lanckoroński. Nr 73 (lato 2009) [185]
 25. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyższego Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1887 [155]