English   polski  

Statistics

Number of publications: 121239

Readers on-line: 589

Total number of users since Dec 1, 2006: 47205280

Collection

Library

Frequently read publications : Miechów County

 1. Powiat miechowski. T. 3, Materiały historyczne [2753]
 2. Miechovia sive promptuarium antiquitatum Monasterii Miechoviensis [...] [2579]
 3. Powiat Miechowski w Polsce w roku 1917 [2421]
 4. Bibliografia ziemi miechowskiej : (do 1978 roku) [1130]
 5. Powiat miechowski. T. 4, Z walk o niepodległość [951]
 6. Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów. T. 2 [921]
 7. Ziemia Miechowska. 1924, nr 1-12 [839]
 8. Powiat miechowski : mapa administracyjno-drogowa : plan Miechowa i miejscowości gminnych [839]
 9. Miechowianin: kalendarz inforamcyjno-społeczny na rok 1925 [763]
 10. Miechoviana : szkice historyczne [554]
 11. Powiat miechowski [497]
 12. Powiat miechowski. T. 1, Rozwój szkolnictwa powszechnego w okresie od 1918 do 1928 roku [481]
 13. Kronika Miechowska. 1927, nr 8 (1 listopad) [307]
 14. Miechów : [dzieje miasta i zabytki] [277]
 15. Miasto Miechów : bibliografia (wybór) [242]
 16. Gazeta Miechowska [241]
 17. Sprawozdanie i Wydawnictwo Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1907 [201]
 18. Kronika Miechowska. 1927, nr 10 (1 grudzień) [190]
 19. Kronika Miechowska. 1927, nr 4 (1 wrzesień) [181]
 20. Kronika Miechowska. 1927, nr 5 (15 wrzesień) [172]
 21. Obrona. 1928, nr 5 (1 czerwiec) [166]
 22. Lud Miechowski. 1917, nr 17 (7 październik) [160]
 23. Miechów - widok centrum miasta z lotu ptaka [Dokument ikonograficzny] [148]
 24. Słaboszów - kościół św. Mikołaja ; Gołcza - mury dawnego cmentarza kościelnego ; Książ Wielki - dawna kaplica zamkowa ; Tunel - wjazd do tunelu kolejowego z 1885 r. [Dokument ikonograficzny] [136]
 25. Miechów - modrzewiowy dworek "Zacisze" ; Janowiczki - dwór z przełomu XIX i XX w. ; Przesławice - drewniany kościół z XVIII w. [Dokument ikonograficzny] [135]