English   polski  

Statistics

Number of publications: 121239

Readers on-line: 532

Total number of users since Dec 1, 2006: 47309372

Collection

Library

Frequently read publications : Bochnia County

Page1of14 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 8, Bochnia i jej okolice. Ziemia Tarnowska [795]
 2. Wiadomości Wiśnickie. 2004, nr 102 (luty) [284]
 3. Wiadomości Wiśnickie. 2005, nr 116/118 (kwiecień/czerwiec) [279]
 4. Temi. 2008, nr 51 (17 XII) = nr 1480 [230]
 5. Temi. 2006, nr 45 (8 XI) = nr 1371 [147]
 6. Temi. 2010, nr 27 (7 VII) = nr 1561 [124]
 7. Temi. 2011, nr 43 (26 X) = nr 1629 [111]
 8. Temi. 2012, nr 15 (11 IV) = nr 1653 [108]
 9. Temi. 2009, nr 50 (16 XII) = nr 1532 [86]
 10. Temi. 2010, nr 46 (17 XI) = nr 1580 [85]
 11. Temi. 2010, nr 51 (22 XII) = nr 1585 [83]
 12. Temi. 2010, nr 47 (24 XI) = nr 1581 [83]
 13. Temi. 2007, nr 26 (27 VI) = nr 14021 [sic!] [81]
 14. Temi. 2007, nr 22 (30 V) = nr 1399 [80]
 15. Temi. 2010, nr 44 (3 XI) = nr 1578 [79]
 16. Temi. 2010, nr 34 (25 VIII) = nr 1568 [77]
 17. Temi. 2009, nr 51 (23 XII) = nr 1523 [76]
 18. Temi. 2009, nr 47 (25 XI) = nr 1529 [76]
 19. Temi. 2008, nr 20 (20 V) = nr 1449 [76]
 20. Temi. 2010, nr 37 (15 IX) = nr 1571 [75]
 21. Temi. 2006, nr 4 (25 I) = nr 1333 [75]
 22. Temi. 2010, nr 35 (1 IX) = nr 1569 [74]
 23. Temi. 2012, nr 17 (25 IV) = nr 1655 [74]
 24. Temi. 2007, nr 40 (3 X) = nr 1417 [74]
 25. Temi. 2010, nr 52 (29 XII) = nr 1586 [73]