polski   English  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Edition description

Relacja Henryka Czubaja - życie codzienne w miedzywojennym Krakowie, Gimnazjum im. A. Witkowskiego, harcerstwo przedwojenne; służba w Szarych Szeregach w okresie okupacji niemieckiej, praca w zakładach komunikacyjnych w Krakowie (1939-43), aresztowanie i pobyt w więzieniu na Montelupich (II 1943), krótki pobyt w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, pobyt w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen (1943-45), "marsz śmierci" w 1945 r., powrót po wojnie do Krakowa, praca zawodowa w transporcie miejskim w Krakowie, działalność w organizacjach kombatanckich i byłych więźniów obozów koncentracyjnych

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!