English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Edition description

[Lekarstwo], Лъкарство наоспалый оумыслъ чоловечїй Аωсобливє назатвєрделыє срдџа людскїє завєдєныє светомъ, альбо якими грехами. Бжcтвєннаго Іωанна Златоустаго до Теодора Мниха, а вособе его докождого человека, кто вякомъ кольвекъ єстъ грехоу. З дроуканe ωстрозкоє, рокоу ωтрождества Хва 1607. Mсца іюля 24 дня выдано єстъ. ТЕСТАМЕНТЪ. Вхристе побожного и славного монархи света. Василїя цєсара кгрєцкого. до сина своєго южъ короноваого, Льва филозофа... [Lekarstwo na ospałyj umysł czełowieczyj, a osobliwie na zatwierdiełyje serdca liudskije zawiedienyje swietom albo jakimi grechami. Bożestwiennago Ionna Złatoustago do Teodora Mnicha. A w osobie jego do kożdogo człowieka, kto w jakomkolwiek jest griechu. Z drukarnie ostrozskoje, roku ... 1607. Ostróg 1607.]

Show publication content! Show publication content!