English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Edition description

CARL REINHART BERCH, Beskrifning Őfwer Swenska Mynt och Kongl. Skåde=Penningar, Som til denna tid, antingen i stora Cabinetter wårkeligen åro gömde, eller i Böcker finnas afritade: Tillika med Esterråttelse om hwad i Fremmande Lånder, med och emot Swerige, under någon stempel utkommit: hwarjemte följer förtekning på de, öfwer inhemske enskilte Personer, pråglade Minnes=mårcken: författad af Carl Reinh. Berch, Cancell. Råd och Ridd. af Kongl. Maj:ts Nordst. Orden. På Kongl. Upsala Acad. kostnad til Trycket befordrad. Upsala, Tryckt hos Joh. Edman, Kongl. Acad. Boktr. Ǻr 1773.

Show publication content! Show publication content!