English   polski  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
Memento mori : Wybrane przyczyny śmierci wśród społeczności żydowskiej w okręgu metrykalnym krakowskim na lata 1913-1914

Memento mori : Wybrane przyczyny śmierci wśród społeczności żydowskiej w okręgu metrykalnym krakowskim na lata 1913-1914

Grafiki Antoniego Wasilewskiego z Kuryera Literacko-Naukowego z lat 1926-1927

Grafiki Antoniego Wasilewskiego z Kuryera Literacko-Naukowego z lat 1926-1927

Wybrane prace studentów IINiB Uniwerstytetu Jagiellońskiego 2015/2016

Wybrane prace studentów IINiB Uniwerstytetu Jagiellońskiego 2015/2016

Reklama przełomu XIX i XX wieku - wybrane prace studentów

Reklama przełomu XIX i XX wieku - wybrane prace studentów

Twórczość Stanisława Wyspiańskiego na łamach czasopisma "Życie"

Twórczość Stanisława Wyspiańskiego na łamach czasopisma "Życie"

Wyspiański w zabiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie

Wyspiański w zabiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie

Śladami Miłosza po Krakowie

Śladami Miłosza po Krakowie

Reklama przełomu XIX i XX wieku - cykl wystaw

Reklama przełomu XIX i XX wieku - cykl wystaw

Wybór ilustracji z Kalendarza Krakowskiego Józefa Czecha [1881-1917]

Wybór ilustracji z Kalendarza Krakowskiego Józefa Czecha [1881-1917]

Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje

Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje

Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany

Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany

Ze zbiorów bibliotek cyfrowych - cykl wystaw

Ze zbiorów bibliotek cyfrowych - cykl wystaw

Historia Polski : materiały znalezione w Commons

Historia Polski : materiały znalezione w Commons

Ks. Władysław Pilarczyk i jego zbiory

Ks. Władysław Pilarczyk i jego zbiory

Cymelia Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Cymelia Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Współczesna Małopolska : wybór map

Współczesna Małopolska : wybór map

Krakowskie gazety i tygodniki

Krakowskie gazety i tygodniki

Małopolska prasa lokalna

Małopolska prasa lokalna

Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg)

Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg)

Polska - Europa - Metropolie

Polska - Europa - Metropolie

Muzeum Narodowe i lapidarjum na wzgórzu wawelskiem w przeistoczonym gmachu poszpitalnym

Muzeum Narodowe i lapidarjum na wzgórzu wawelskiem w przeistoczonym gmachu poszpitalnym