English   polski  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
Ze zbiorów bibliotek cyfrowych - cykl wystaw

Ze zbiorów bibliotek cyfrowych - cykl wystaw

Wyspiański w zabiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie

Wyspiański w zabiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie

Wybrane prace studentów IINiB Uniwerstytetu Jagiellońskiego 2015/2016

Wybrane prace studentów IINiB Uniwerstytetu Jagiellońskiego 2015/2016

Wybór ilustracji z Kalendarza Krakowskiego Józefa Czecha [1881-1917]

Wybór ilustracji z Kalendarza Krakowskiego Józefa Czecha [1881-1917]

Współczesna Małopolska : wybór map

Współczesna Małopolska : wybór map

Twórczość Stanisława Wyspiańskiego na łamach czasopisma "Życie"

Twórczość Stanisława Wyspiańskiego na łamach czasopisma "Życie"

Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg)

Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg)

Śladami Miłosza po Krakowie

Śladami Miłosza po Krakowie

Reklama przełomu XIX i XX wieku - wybrane prace studentów

Reklama przełomu XIX i XX wieku - wybrane prace studentów

Reklama przełomu XIX i XX wieku - cykl wystaw

Reklama przełomu XIX i XX wieku - cykl wystaw

Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje

Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje

Polska - Europa - Metropolie

Polska - Europa - Metropolie

Muzeum Narodowe i lapidarjum na wzgórzu wawelskiem w przeistoczonym gmachu poszpitalnym

Muzeum Narodowe i lapidarjum na wzgórzu wawelskiem w przeistoczonym gmachu poszpitalnym

Memento mori : Wybrane przyczyny śmierci wśród społeczności żydowskiej w okręgu metrykalnym krakowskim na lata 1913-1914

Memento mori : Wybrane przyczyny śmierci wśród społeczności żydowskiej w okręgu metrykalnym krakowskim na lata 1913-1914

Małopolska prasa lokalna

Małopolska prasa lokalna

Ks. Władysław Pilarczyk i jego zbiory

Ks. Władysław Pilarczyk i jego zbiory

Krakowskie gazety i tygodniki

Krakowskie gazety i tygodniki

Historia Polski : materiały znalezione w Commons

Historia Polski : materiały znalezione w Commons

Grafiki Antoniego Wasilewskiego z Kuryera Literacko-Naukowego z lat 1926-1927

Grafiki Antoniego Wasilewskiego z Kuryera Literacko-Naukowego z lat 1926-1927

Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany

Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany

Cymelia Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Cymelia Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej