English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : History

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

808. 

Edition Nowe Ateny albo Akademia Wszelkiey Scyencyi Pełna, Na Rożne Tytuły, iak na Classes Podzielona, Mądrym dla memoryału, Idiotom dla Nauki, Politykom dla Praktyki, Melancholikom dla rozrywki Erygowana, alias o Bogu, bożków mnóstwie, słów pięknych wyborze, Kwestyi cudnych wiele, o Sybillow zbiorze, O zwierzu, rybach, ptakach, o matematyce,O cudach świata, ludzi, rządach polityce, O Językach y drzewach, o żywiołach, wierze, Hieroglifikach, gadkach, narodów manierze; Co kray który ma w sobie dziwnych ciekawości, Cały świat opisany z gruntu, w słów krótkości. Część Pierwsza Powtornie z Druku wychodząca. Co wszystko stało się wielką pracą y własnym kosztem autora tu aenigmatice wyrażonego: Imię wiosna zaczyna, Wielkiey Nocy blisko, Głowę w piwie y w miodzie zawraca nazwisko. – To iest przez Xiędza Benedykta Chmielowskiego Dziekana Rohatynskiego, Firlejowskiego y Podkamienieckiego Pasterza. We Lwowie w drukarni J.K.Mci Collegii Societatis Jesu, Roku 1755 - Chmielowski, Benedykt

Add to bibliography

<<< Previous  / 69 Next >>>