English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Malopolska Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

4422. 

Edition TARIF COMPARATIF DES MONNOIES ayant cours dans les pays conquis, avec leur valeur en argent de France conformement a l'arrete du 14 December 1806. Berlin par Mr. Esteve Tresorier General de la Couronne. .../ EWALUACYA PIENIĘDZY maiących kurs w kraiach zawoiowanych z oznaczeniem ich szacunku w pieniadzach francuzkich stosownie do Ustawy Dnia 14go Grudnia 1806, wydaney w Berlinie przez P.Esteve Podskarbiego Generalnego Korony. Nota. W Taryffie wydaney dnia 3go [novem]bris zaszły pomyłki druku dla tego tamta Taryffa kassuie się, ateraźnieysza ogłasza. ../ Vergleichnungs=Tarif der in den eroberten Provinzen guelting Munz=Sorten mit ihrem Werthe nach Franzosischem Gelde ...; [podpisano]: 23 Stycznia 1807 ... Jan Nep. Małachowski Dyr. Skarbu.

Add to bibliography

<<< Previous  / 276 Next >>>