English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : History

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1225. 

Edition TARIF COMPARATIF DES MONNOIES ayant cours dans les pays conquis, avec leur valeur en argent de France conformement a l'arrete du 14 December 1806. Berlin par Mr. Esteve Tresorier General de la Couronne. .../ EWALUACYA PIENIĘDZY maiących kurs w kraiach zawoiowanych z oznaczeniem ich szacunku w pieniadzach francuzkich stosownie do Ustawy Dnia 14go Grudnia 1806, wydaney w Berlinie przez P.Esteve Podskarbiego Generalnego Korony. Nota. W Taryffie wydaney dnia 3go [novem]bris zaszły pomyłki druku dla tego tamta Taryffa kassuie się, ateraźnieysza ogłasza. ../ Vergleichnungs=Tarif der in den eroberten Provinzen guelting Munz=Sorten mit ihrem Werthe nach Franzosischem Gelde ...; [podpisano]: 23 Stycznia 1807 ... Jan Nep. Małachowski Dyr. Skarbu.

Add to bibliography

1229. 

Edition Teodor ZAWADZKI (Zawacki), Compendium To iest Krótkie Zebranie wszytkich a wszytkich Praw, Statutow, y Constituciy Koronnych, aż do Roku 1613 inclusive Na Szesc Rozdziałow Rozporządzone y wydane, Przez Theodora Zawackiego z Zawad, Szlachcica Polskiego Herbu Rogala. Compendii To Iest Krotkiego zebrania wszystkich a wszytkich Praw, Statutow, y Constituciy Koronnych. Rozdzial Pierwszy Krolewski. A ten ma w sobie te wszytkie prawa, co do osoby Krola J. Mci y powinności Krolewskich, y dochodow tego także y Koronnych należą. Rozdział Wtory Senatorski. Rodział Trzeci Sądowy. Rozdział Czwarty Rycerski. Rozdział Piąty Woienny. Rozdział Szósty. Xięstw Koronnych. W Krakowie, W Drukarni Symona Kęmpinskiego, Roku Pań. 1614. - Zawacki, Teodor (?- ca 1637)

Add to bibliography

<<< Previous  / 69 Next >>>