English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Religion & Theology

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

91. 

Edition Żywot y cuda W. Salomei, Krolowey Galickiey, abo Halickiey: Corki Leszka Białego, siostry Bolesława Pudika, monarchów polskich, pokorney służebnice Pańskiey, w regule S. Klary y iey zakonu, w królestwie polskim fundatorki. Z manuskryptów Żywota y cudow, W. W. Salomei y Kunegundy, ktore w klasztorach S. Jędrzeja, y Starego Sącza są w schowaniu: y z przywileiow klasztorowi S. Jędrzeja nadanych: y z wielu pism od Stolice Apostolskiey zesłanych, także y Historyographow polskich, zebrany y wypisany. Przez X. Adama Opatovivsza, Pisma S. Doktora y Professora, Dziekana S. Anny, na ten czas spowiednika klasztoru S. Jendrzeia - Opatovivsz, Adam (1574-1647); Opatowski, Adam (1574-1647); Opatowiusz, Adam (1574-1647); Opatovius, Adam (1574-1647); Opatowczyk, Adam (1574-1647); Opatouius, Adam (1574-1647)

Add to bibliography

<<< Previous  / 5 Next >>>