English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Biblioteka Legionowa

Publication structure:
 • Biblioteka Legionowa
  • 13 do 16 maja 1926 r. w Warszawie : przebieg tragicznych wypadków na podstawie komunikatów oficjalnych prasy i spostrzeżeń świadków
  • 13 ogólny zjazd legionistów w krakowie (wyc)
  • 15 lat. Pierwszy Zjazd Legjonistów Polskich Okręgu Śląskiego w Cieszynie : dnia 20 października 1929 roku.
  • 1926-1930 : przemówienia, wywiady, artykuly
  • 1re liste des heros francaismorts au champ d’honneur
  • 22 stycznia 1863
  • 22 stycznia 1863
  • 3 Maj : kazanie Ks. D-ra Władysława Bandurskiego biskupa
  • 6 Sierpień
  • 6 sierpień 1914 r. : wspominki na cześć poległych bohaterów
  • 6 sierpnia 1914 r. : dzień przełamania niewoli ducha narodowego
  • 75-ta rocznica powstania styczniowego (wycinki z gazet)
  • Album I. Pułku I. Brygady Legionów Polskich 1915.
  • Album Legionów Polskich : 126 obrazów.
  • Album legionów polskich. Z. 2.
  • A lengyel légiók
  • A lengyel légiók
  • Alma materVilnensis : czasopismo akademickie, Zeszyt 12
  • Almen-Viehzucht im Tatra-Gebirge in Polen
  • An den KronmarschallJ. W. Wacław Niemojewski
  • An die Eltern unserer kinder!
  • Ani moskiewska, ani pruska, ani austryacka, ani turecka, ale tylko polska oryentacya : każdy Polak przeczytać powinien
  • Ankieta bułgarska w sprawie polskiej (1915-1916), zebrana staraniem Ekspozytury Biura Prasowego NKN w Sofii
  • Argumenty i kontrargumenty polemiczne
  • Artykuły wojenne dla Wojska Polskiego.
  • Artyleryi legionów pułk pierwszy
  • "Audiatur et altera pars"
  • Bajończycy i Armja Polska we Francji
  • Berek Joselewic
  • Bericht uber das zweite bestandjahr 1915-1916
  • Bibliografia do programu szkół wojskowych Związków Strzeleckich.
  • Biboula : souvenirs d'un révolutionnaire.
  • Bieżące wiadomości z Prowincyi Galicyjskiej w czasie wojennym w roku 1914
  • Bitwa nad Niemnem : (wrzesień - październik 1920)
  • Bitwa odwrotowa nad Niemnem 1-ej armji polskiej : (19-24 lipca 1920).
  • Bitwa pod Konaram
  • Bitwa pod Łowczówkiem
  • Biuletyn Tygodniowy
  • Bohaterowie
  • Bohater proletarjatu polskiego : Edward Gibalski (Franek) poruczn. pierwszego pułku ułanów
  • Bolszewicka podróż z przygodami
  • Bolszewicy w Plocku. Urzędowo potwierdzone wiadomości o rządach i okrucieństwach bolszewickich w powiecie płockim i mieście Płock
  • Bolszewicy w Rosji
  • Bolszewizm a sprawa polska
  • Bolszewizm na Węgrzech
  • Boże coś polskę...
  • Bój na przedmościu Warszawy w sierpniu 1920 r.
  • Bój obronny o Wilno
  • Bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14.VIII.1920.
  • Bój pod Radzyminem
  • Bracia Górnoślązacy!
  • Braki krajowej produkcyi w Galicyi
  • Brasil-Polonia : orgâo da Sociedade Polono-Brasileira "Kosciuszko", R 5 (1935), nr 5/7
  • Brasil-Polonia : orgâo da Sociedade Polono-Brasileira "Kościuszko", R. 5 (1935), nr 8/9
  • Brygadjer Józef Haller
  • Brygadjer Zygmunt Zieliński.
  • Brygadjer Żegota, Marjan Januszajtis
  • Budowa kopca marszałka Józefa Piłsudskiego. Cz. 1
  • Budowa kopca marszałka Józefa Piłsudskiego. Cz. 2
  • Buduje się Nowa Polska
  • Budujmy miłej ojczyźnie dom...
  • "Bunt" II Brygady Legionów polskich 15 II 1918 (wyc.)
  • Ciekawe przygody Józka piechura
  • Ciekawe przygody Józka piechura.
  • Co dała Polakom "konstytucja" rosyjska?
  • Co każdy żołnierz o artylerji wiedzieć powinien
  • Co nam da własne niepodległe państwo polskie
  • Co nam wojna niesie
  • Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie
  • Co sztuka dała legjonom ?
  • Co to jest bolszewizm?
  • Czarne karty historyi Polskiej
  • Czego bolszewicy chcą w Polsce?
  • Czego się dowiedział Antek rekrut o Józefie Piłsudskim ?
  • Czem jest i do czego dąży Narodowy Związek Chłopski?
  • Czemu nie chcemy do Polski. cz.1 , memoryal i program naszego stronnictwa
  • Czerezwyczajka
  • Cześć bohaterom! : jednodniówka w 53 rocznicę bitwy w Miechowie : 1863, 17 lutego 1916.
  • Czterej ostatni wodzowie polscy przed sądem historyi
  • Cztery lata wojny w służbie komendanta : przeżycia wojenne 1914-1918
  • Cztery przemówienia (wycinki)
  • Czuwaj! : jednodniówka harcerska
  • Czwórka sztandarowa. Wspomnienia piłsudczyka.
  • Czy chcemy tworzyć wojsko?
  • Czy mamy obecnie słabsze nerwy?
  • Czyn : czasopismo młodzieży polskiej, Zeszyt 1 (styczeń)
  • Czyn chwalebny : opowiadania
  • Cтогодишнина otъ cmъptъta ha Тадеушъ Косцюшк
  • Das polnische Element in den Litauischen Landen : mit besonderer Berücksichtigung des von den Mittelmächten besetzten Gebietes
  • Der Anteil Galiziens an dem oesterreichischen Staatshaushalte
  • Der Krieg
  • Deutschland Oesterraich = Ungarn Polen
  • Deutschland und Polen
  • Deutschland und Polen
  • Deux nationalités russes
  • Die Judenfrage in Kongress-Polen, ihre Schwierigkeiten und ihre Lösung
  • Die Muskete. Humoristische Wochenschrift
  • Die nationalen und kulturellen Verhältnisse im sogenannten Westrussland
  • Die polnische Frage.
  • Die polnische Judenfrage
  • Die Ukraina : ein Problem oder ein Phantom?
  • Die Ukraine, Polen und die Zentralmächte
  • Die Ukrainer in Russland und die politischen bestrebungen derselben
  • Die Ukraine und ihre Bedeutung im gegenwärtigen Kriege mit Rußland
  • Die wage, R. 20 (1917), nr 11-13
  • Die wirtschaftliche und politische Lage Polens bei Ausbruch des Krieges
  • Dla Ciebie Polsko : w 5-tą rocznicę wymarszu II Brygady w święto Zjednoczenia Armji Polskiej 19. 10. 1919
  • Dlaczego czcimy dzień szósty sierpnia.
  • Dlaczego dzień trzeciego maja jest świętam narodowem?
  • Dług ojczyźnie. Chorąży.
  • Documentes publies a l'occasion de la guerre de 1914-1915
  • Do duchowieństwa polskiego : głos katolika
  • Do kobiet
  • Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego (wycinki z gazet)
  • Do naszych rodaków.
  • Do strzelców : artykuły, listy i przemówienia z lat 1920-1935
  • Do swego Boga
  • Do władzy przez kłamstwo, krew i niedolę ludu
  • Dritte Kriegsbroschure des "Wiener Montagblatt"
  • Dritter Tätigkeits und Rechenschafts-Bericht der Wohlfahrtsinstitutionen der Frau Anita Müller für Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina
  • Droga : miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego, R. 14 (1935), nr 5
  • Drogą Czwartaków od Ostrowca na Litwę 1915
  • Drogi wodne. Regulacya i kanalizacya Wisły i Sanu a kanał "Wisła-Dniestr"
  • Drużyny Bartoszowe : 1908-1914
  • Dulfalvy nad Tagliamento : z pamiętnika oficera Legionów Polskich : 17 II 1918-23 IV 1918
  • Dwa lata w boju II-ej Brygady Legionów Polskich 1914-1916
  • Dwie ewolucje
  • Dyalog o zasadach i kompromisach
  • Dyskusja w kawiarni "Pod błędnem kołem".
  • Działania wstępne w wojnie polsko-rosyjskiej 1918-1920 /
  • Dzieje 85-go Pułku Strzelców Wileńskich
  • Dzieje II Korpusu Polskiego
  • Dzieje męczeńskie Podlasia i Chełmszczyzny
  • Dzieje męczeńskie Podlasia i Chełmszczyzny
  • Dzieje polskiej myśli politycznej, 1864-1914
  • Dziennik Rozporządzeń Polskiej Komisyi Likwidacyjnej. 1918, cz. II, nr 1
  • Dziennik urzędowy departamentu wyznań religijnych i oświecenia publicznego tymczasowej rady stanu królestwa polskiego. Nr 1
  • Dziennik urzędowy departamentu wyznań religijnych i oświecenia publicznego tymczasowej rady stanu królestwa polskiego. Nr 2
  • Dziennik z kampanji rosyjskiej Krasickiego Augusta, porucznika w Sztabie Komendy Polskich Legjonów, 1914-1916.
  • Dzień 16 sierpnia 1914 roku
  • Dzień 28 maja w Galicji.
  • Dzień 6 sierpnia 1914 roku
  • Dzikie koty
  • Ein alter Österreicher und F. Naumanns "Mitteleuropa".
  • Elementarz krakowski do nauki domowej i na kursach dla analfabetów
  • Endecja bez maski
  • Epilog "Wyzwolenia"
  • Epilog History 2-go Pułku Ułanów Legionów Polskich
  • Erinnerungen und Dokumente : von Josef Piłsudski, dem Ersten Marschall von Polen, persönlich autoris. deutsche Gesamtausgabe : Reden und armeebefehle. T. 4
  • Erinnerungen und Dokumente : von Josef Piłsudski, dem Ersten Marschall von Polen, persónlich autoris. deutsche Gesamtausgabe : Meine ersten kampfe. T. 1
  • Erinnerungen und Dokumente : von Josef Piłsudski persönlich autoris. deutsche Gesamtausg : Das Jahr 1920. T. 2
  • Erinnerungen und Dokumente : von Josef Piłsudski persönlich autoris. deutsche Gesamtausg : Militarische volesungen. T. 3
  • Fortyfikacja przedmościa Warszawy w r. 1920
  • Fortyfikacya
  • Gawędy legjonowe
  • Gawędy Legunów Między Sobą, T. 1 (sierp. 1929)
  • Gawędy Legunów Między Sobą, T. 2 (list. 1929)
  • Gawędy żołnierskie. 1, Jak Walek czytał odezwę komunistyczną
  • Gazeta Urzędowa Zarządu Miejskiego w Stoł. Król. Mieście Krakowie.1935, nr 5a (18 V)
  • Geist der Geschichte Polens
  • Generał Kazimierz Sosnkowski : w stulecie urodzin.
  • Gesetz und Ehre
  • Głos Pasywisty
  • Głos robotnika polskiego : Polska - to jest wielka rzecz
  • Górnoślązacy! Głosowanie jest tajne!
  • Górnoślązacy! Głosowanie jest tajne! Nie dajcie się przez polski terror wstrzymać od głosowania za Niemcami!
  • Grand problème international
  • Granice Królestwa Polskiego z punktu widzenia strategicznego : memorjał / oprac. przez polskie koła wojskowe.
  • Granice Polski
  • Gród i Wieś : miesięcznik poświęcony kulturze odrodzenia, Zeszyt 2
  • Gruzja pod jarzmem bolszewickim
  • Hej strzelcy wraz... jednodniówka "Tygodnia Strzeleckiego".
  • Herzogtum Warschau und Königreich Polen : Rechts-politische Erwägungen über ihr Entstehen
  • Historja Armji Polskiej we Francji = Histoire de l'Armée Polonaise en France. [T. 1], 1910-1915
  • Idea i czyn Józefa Piłsudskiego
  • Ideał Państwa Polskiego
  • Idzie żołnierz borem, lasem... 1914-1915 : wiersze i zapiski Edwarda Słońskiego o Polsce, o wojnie, i o żolnierzach
  • Ignacy Daszyński, wielki trybun ludu : garść wspomnień.
  • Inscenizacja Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
  • Instrukcja dla referentów oświatowych
  • Instrukcja wywiadowcza
  • Instrukcya dla służby sanitarnej
  • Instrukcya strzelecka : balistyka, celowanie i strzelanie, nauka strzelania (I. S. B.).
  • Instrukcya techniczna
  • Instrukcya techniczna. Ministerstwo. (I.T.B.)
  • Instruktor piechoty. Cz. 1, Musztra formalna
  • Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski. Statut
  • Insurekcja strzelecka. Przygotowania, przebieg i kultywowanie tradycji
  • Interes gospodarczy księstwa Cieszyńskiego wymaga nierozdzielności z Ostrawą
  • Istota sporu czesko-polskiego
  • IX [dziewiąty] Zjazd Legionistów : Radom 10.VIII.1930 r
  • Jak dzielić ziemię.
  • Jak gospodarują bolszewicy a jak my
  • Jak gospodarzył u nas Moskal.
  • Jakich obywateli potrzebuje Polska
  • Jakiej chcemy armji?
  • Jak i o co walczyć?
  • Jak kraj ratować?
  • Jak Maciej był sołtysem u bolszewików
  • Jak Moskale rządzą Królestwem Polskiem : (kilka tajnych rosyjskich dokumentów urzędowych).
  • Jak nasi walczą z kozakami
  • Jak odzyskaliśmy wolność?
  • Jako obywatel Rzeczypospolitej poszedłeś bronić jej granic: jesteś obywatelem-żołnierzem! [...]
  • Jak powstała armja bolszewicka?
  • Jak powstała armja bolszewicka?
  • Jak prowadzić pogadanki z żołnierzami o dziejach ziemi, narodu i państwa polskiego
  • Jak to będzie w wolnej Polsce?
  • Jak to było pod Warszawą
  • Jak to Jacek w bolszewji gospodarował.
  • Jak Wielkopolanie wygnali przed laty prusaków
  • Ja też chcę należeć do Polski
  • Jeden za wszystkich wszyscy za jednego
  • Jedniodniowka strzelecka
  • Jednodniówka ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego : 19.3.1931
  • Jednodniówka w dziesiątą rocznicę 6 P.P. Leg. : 1915 28 VII 1925 r.
  • Joseph Pilsudski
  • Jospeh Pilsudki
  • Jozef Pilsudski : hayat ve faaliyeti
  • Józef Piłsudski
  • Józef Piłsudski
  • Józef Piłsudski
  • Józef Piłsudski : I i II rocznica śmierci marszałka (wycinki prasowe)
  • Józef Piłsudski : jakim Go znałem
  • Józef Piłsudski : przyczynki bibljograficzne
  • Józef Piłsudski a państwo polskie : odczyt wygłoszony w dniu 8 listopada 1930 w Wilnie
  • Józef Piłsudski a Wilno
  • Józef Piłsudski do swoich żołnierzy
  • Józef Piłsudski jako polityk romantyczny
  • Józef Piłsudski twórca Niepodległego Państwa Polskiego : zarys życia i działalności : 5.12.1867-12.5.1935
  • Józef Piłsudski we Lwowie
  • Józef Piłsudski w życiu codziennym
  • Józef Sierakowski, towarzysz Kilińskiego w powstaniu kościuszkowskiem : szkic biograficzny z przypisami i 14 ilustracjami
  • Julian Stachiewicz 91890-1934)
  • Kalendarz Koła Przyjaciół Z. S. Kraków-Powiat.
  • Kalendarz Legionistów na Rok 1917
  • Kalendarz na rok 1918
  • Kalendarz na rok 1919
  • Kalendarzyk Kieszonkowy na Rok 1918
  • Kalendarzyk na 1920 r.
  • Kalendarzyk na rok 1915
  • Kalendarzyk obrońców Lwowa na rok 1919
  • Kalendarz żołnierski na rok 1919
  • Kamienie
  • Kampanja na Wołyniu : (2/IX 1915 r.-8/X 1916 r.)
  • Kampanja roku 1920 w świetle prawdy.
  • Kapral Terefera i kapitan Szerpentyna : gawęda żołnierska
  • Kapral Terefera i kapitan Szerpentyna : gawęda żołnierska
  • Karabin wojska rosyjskiego
  • Katalog. Historyczna wystawa legjonowa i niepodległosciowa Zagłębia Dąbrowskiego oraz prac sekcji plastyków legjonowych oddziału związku legjonistów w krakowie.
  • Katalog histotyczny wystawy Legionów Polskich w Muzeum Narodowem w Krakowie
  • Katalog Periodica USSR
  • Katalog wystawa Legionów Polskich, Lublin, lipiec-sierpień 1917
  • Katalog wystawy dzieł sztuki "Legiony Polskie"
  • Katalog wystawy prac Włodzimierza Koniecznego : w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie,
  • Kobiety polskie! Matki, żony, siostry! Wy wszystkie, w których płonie polska dusza!
  • Koło mieszczańskie i cechy krakowskie Legionom Polskim. Wspomnienie w dwudziestolecie czynu zbrojnego
  • Komendant do żołnierza polskiego
  • Komitet obywatelski dla ufundowania sztandarów krakowskich pułków w artylerii
  • Komuna Paryska 1871 r.
  • Komunikat Strzelecki Okręgu Lublin : pismo wydawane dla członków Związku Strzeleckiego Okręgu Lublin, nr 1
  • Komunikat Strzelecki Okręgu Lublin : pismo wydawane dla członków Związku Strzeleckiego Okręgu Lublin, nr 2
  • Konstytucja 3 Maja 1791 r.
  • Konstytucja bolszewicka.
  • Kooperacya i jej znaczenie w Polsce
  • Kooperatywa jako szkoła samorządu
  • Koszta wojny
  • Kriegsgebetbuchlein fur katholische Soldaten
  • Kronika Polska T. 1
  • Kronika Polska T. 2
  • Kronika Polska T. 3
  • Kronika Warszawy. Józef Piłsudski w Warszawie
  • Królestwo Polskie Kongresowe : powstanie listopadowe 1815-1831.
  • Krótki szkic do historji I-go Polskiego Korpusu. Cz. 2
  • Krwawy, pracowity cud 1920 roku
  • Krwawy carat święci 300 lat panowania swej dynastyi.
  • Krwawy sygnał
  • Krzywda : (życie Fantyny) : opowiadanie według powieści W. Hugo :"Nędzarze".
  • Księgarstwo i czytelnictwo polskie wobec wojny
  • Księga zbiorowa ku czci pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w dniu jego imienin.
  • Kto z czego żyje?
  • Którzy ocalili honor Polaków : głos cudzoziemca o Legjonach
  • Ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego : Kraków, 14-15 lipca 1935
  • Ku nieśmiertelnej sławie
  • Kupić nie kupić potargować można : przeczytaj i daj innym do przeczytania
  • Kupić nie kupić potargować można : przeczytaj i daj innym do przeczytania.
  • Kurjer Poranny. R. 52, 1928, no 240
  • Kwestja polska w ciągu stu lat
  • Kwestya inwalidów
  • Kwestya inwalidów
  • L'année 1920
  • L'esprit de l'histoire de la Pologne
  • L'ukraine et la guerre : lettre ouverteadressée à la 2me conférence socialisteinternationale tenue en Hollande en mai 1916
  • L'Ukraine sous le protectorat russe
  • La Femme Polonaise : Le Marechal Józef Piłsudski, chef de La Pologne libre. Est decede le 12 mai 1935. Ce numero est consacre a sa memorie. 1935, nr 3
  • La manoeuvre libératrice du maréchal Pilsudski contre les Bolchéviks, août 1920 : étude stratégique
  • La perse et la Guerre Europeenne par un Patriote Persan
  • La Pologne dévastée : conférence prononcée à Copenhague, le 19 novembre 1915 / Julie Ledóchowska ; avec une préf. de Henryk Sienkiewicz.
  • La Pologne et l'Europe : extrait de la revue "Uwagi" (Observations). Avril / trad. du pol.
  • La question Polono-Juive d'après un Juif polonais
  • Legendy i fakty
  • Legionista : (Franciszek Pększyc Grudziński)
  • Legionista Polski : kalendarz Naczelnego Komitetu Narodowego na Rok 1916
  • Legioniści. Sztuka w trzech odsłonach
  • Legiony na Podhalu.
  • Legiony polskie : 16 sierpnia 1914 - 16 sierpnia 1915 : (dokumenty).
  • Legiony polskie : opowiedziane dla ludu i młodzieży
  • Legiony w Karpatach 1914
  • Legiony w sztuce
  • Legjoniści w Karpatach 1914-1915 roku
  • Legjony (1914-1918)
  • Legjony Polskie : 22 litografje barwne Gottlieba, żołnierza I Brygady L. P
  • Legjony Polskie Piłsudskiego w X-tą rocznicę rozpoczęcia ich walk
  • Leitfaden der Kriegsfürsorge
  • Leitfaden der Kriegsfürsorge. IL Auflage.
  • Le Maréchal Pilsudski
  • Leopold Lis -Kula pułkownik
  • Les croix lithuaniennes
  • Le socialisme autrichien et la guerre : les socialistes tchéco-slovaques et le démembrement de l'Autriche-Hongrie
  • Lista Chorych, Rannych, Zabitych i Zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku
  • Listopad 1. - 22.XI.1918 we Lwowie
  • Listopadowa obrona Lwowa w zbiorach Muzeum Historycznego m. Lwowa (wycinki)
  • List Polaka do W. Ks. Mikołaja Mikołajewicza = Lettre d'un Polonais au Grand-Duc Nicolas Nicolajevitsch
  • List polowy od bojowników naszych żyjących i umarłych w roku wojny 1916
  • Listy do sąsiadów
  • Listy na front. Nr 1, List niedoręczony.
  • Listy otwarte Marszałkowi W.P Panu Józefowi Piłsudskiemu
  • Listy Ulotne do Emigracyi Polskiej w ... R. Cz. 1.
  • Listy Ulotne do Emigracyi Polskiej w ... R. Cz. 2.
  • Litania narodu polskiego
  • Litania narodu polskiego
  • Litania polska : [(według litanii pielgrzymskiej Adama Mickiewicza)
  • Litania polska : [(według litanii pielgrzymskiej Adama Mickiewicza)
  • Litanja Narodu Polskiego
  • Litauen. 1917, nr 1 (25 XII)
  • Literatura w służbie niepodległości
  • Losy żołnierza polskiego w armji rosyjskiej na tułaczce
  • Lotos. 1935, nr 6 (czerwiec)
  • Ludwik Mierosławski : portret
  • Ludzie i armaty : (z podróży na front belgijski)
  • Lwowski Klub Sportowy "Pogoń" w roku 1935
  • Mała sybilla polska czyli Przepowiednie różnych pobożnych mężów
  • Mały Piłsudczyk
  • Männer um Pilsudski : Profile der polnischen Politik
  • Mapka statystyczna obszarów narodowościowych : na terytoryum [!] W. Ks. Litewskiego
  • Marŝalo Józef Piłsudski : biografio
  • Marschall Pilsudski : der Schöpfer und Lenker des neuen Polen
  • Marsz : na nutę "Marsza sokołów"
  • Marszałek J. Piłsudski i jego epoka w piśmiennictwie i ilustracji
  • Marszałek Józef Piłsudski
  • Marszałek Józef Piłsudski, wskrzesiciel i budowniczy Państwa Polskiego
  • Marszałek Józef Piłsudski : życiorys
  • Marszałek Piłsudski wśród nauczycielstwa na zjeździe delegatów nauczycieli szkół powszechnych w Warszawie 1923 r.
  • Materyały wybuchowe.
  • Memorandum der Polnischen Sozialistischen Arbeiterpartei in der tschechoslowakischen Republik an den Hamburger Internationalen Kongreß über das tschechischpolnische Verhältnis in der tschechoslowakischen Republik.
  • Memoryał w sprawie rozwiązania problemu Ziem W. Ks. Litewskiego złożony Radzie Stanu w Warszawie dnia 1 września 1918 r. przez Litewskie Biuro Informacyjne w Krakowie
  • Mes premiers combats : souvenirs rédigés dans la forteresse de Magdebourg
  • Mickiewicz o Polsce i Rosyi : wyjątki z "Kursów Literatury Słowiańskiej"
  • Militärkommandobefehl. 1918, nr 61
  • Millerand, Panafieu i gen. Henrys o Pilsudskim (wycinki)
  • Mina. 1916, nr 3
  • Mitglieder der Eidgenössischen Räte.Membres des Chambres et du conseil federal
  • Mitteilungen = Wiadomości. 1917, nr 31 (1 II)
  • Mocarstwo podziemne
  • Modlitwa polsks St. Wyspiańskiego
  • Modlitwy żołnierza polskiego
  • Moja pierwsza bitwa
  • Moje pierwsze boje : wspomnienia, spisane w twierdzy magdeburskiej
  • Moje pierwsze boje : wspomnienia spisane w twierdzy magdeburskiej
  • [Moskali to kochali]
  • Mowa posła Daszyńskiego wygłoszona w Parlamencie wiedeńskim dnia 3 października 1918 r : (wedle stenogramu)
  • Mozaika robotnicza : (artykuły)
  • Muchy i pająki czyli Robotnicy i kapitaliści.
  • My chłopi - lud polski Ojczyznę obronim!
  • Myśl robotnika polskiego.
  • Na co napotkać można, kopiąc rowy i szańce
  • Nacyonalizm jako zagadnienie etyczne
  • Naczelny komitet narodowy : 16 sierpień 1914-1915
  • Naczelny Komitet Narodowy i jego współpracownicy : (1914-1915)
  • [Naczelny Wódz Józef Piłsudski]
  • Nad urwiskiem.
  • Na dziś : Konstytuanta
  • Najnowsza historia Polski i Instytut Józefa Piłsudskiego
  • Najnowsze proroctwa królowej Saby
  • Najważniejsze przepisy sanitarne dla legionów
  • Napoleon w opowiadaniach żołnierzy naszych
  • Na progu
  • Na przełomie : szkic dziejów polskiej myśli politycznej w latach 1914-1915
  • Na przełomie dziejów.
  • Na przełomie światowej wojny (1917-1918)
  • Narodowo - demokratyczni pomniejszyciele ojczyzny
  • Naród, armja i wódz
  • Nasza młodzież / przez Scriptora [pseud.].
  • Nasza niepodległość i państwowość
  • Nasza polityka zagraniczna
  • Nasza przyszłość gospodarcza
  • Nasze gospodarstwo : (bogactwa naturalne Polski)
  • Nasze przedstawicielstwo polityczne w Paryżu i w Petersburgu : 1905-1919
  • Nasz Głos : organ młodzieży socjalistycznej. 1912, nr 3/4 (marzec)
  • Nauczyciel Ludowy. 1917, nr. 11 (listopad)
  • Nauka bicia się na bagnety
  • Nauka strzelania
  • Na wielki dzień wyzwolenia Polski!
  • Na wschodnich kresach Królestwa Polskiego
  • Na zbliżające się wybory
  • Neue jüdische Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Literatur in Ost und West
  • Niederösterreichischer amts kalender für das jahr 1916
  • Niedola Polaków przed wielką wojną
  • Niemieckie plany organizacji Wojska Polskiego w czasie wojny światowe
  • Niepodległość. Pismo Narodowego Związku Robotniczego. 1912, nr 1 (grudzień)
  • Niepodległość czy nowy rozbiór
  • Niszczenie broni wojska rosyjskiego.
  • Notatki osobiste Władysława Bentkowskiego z roku 1863.
  • Notesik żołnierski
  • Nowa konstytucja polska
  • Nowa pieśń o ziemi naszej.
  • Nowa postać wolnomularstwa narodowego
  • Nowela do kodeksu cywilnego austryackiego : wprowadzona rozp. ces. z 12 października 1914 z dodatkiem przekładu noweli na język polki [!] i tekstu niemieckiego
  • Noworoczna jednodniówka skautowa 1917-1918.
  • Nurt : pismo socjalistyczne : wydawnictwo Zarządu Głównego Unji Stowarzyszeń Młodzieży Postępowej Niepodległościowej.
  • Obijak. 1917, nr 17
  • Obijak. 1917, nr 18
  • Obijak. 1917, nr 19
  • Obijak. 1917, nr 20
  • Objaśnienie programu Polskiej Partyi Socyalistycznej
  • Obowiązki komendanta drużyny (drużynowego)
  • Obrona Lwowa (wycinki)
  • Obrona Lwowa od 1 do 22 listopada 1918 roku
  • Obrona ojczyzny
  • Obywatele!
  • [Obywatele!]
  • Ocalenie : według powieści Wiktora Hugo: „Rok dziewięćdziesiąty trzeci".
  • O chwili bieżącej w Rzeczypospolitej : mowa sejmowa prezydenta ministroẃ I. J. Paderewskiego z dnia 12. listopada 1919 r.
  • Ociemniały Żołnierz : organ Związku Stowarzyszeń Ociemniałych Żołnierzy R. P., R. 6 (1935), nr 7
  • Odczyty Marszałka Piłsudskiego w Wilnie, zbiór artykułów
  • Odezwa : Reskrypt c. k. Ministerstwa wyzwani i oswiaty z dnia 18. kwietnia 1916, l. 10741
  • Odezwa Komitetu budowy pomnika marszałka. J. Piłsudskiego i powstańca śląskiego w Katowicach
  • Odezwa z powodu imienin Komendanta Józefa Piłsudskiego
  • O dobrą społeczną wolę i panowanie prawa
  • Od Słuczy nad Dźwinę : z walk 3 Dywizji Leg. na froncie wschodnim w 1920 roku
  • Oesterreich - Ungarn und die südslawische Frage von Slavicus
  • Ognisko Żołnierskie
  • O Janie Kilińskim
  • Ojczyzna woła! : odezwa do ludności Austro-Węgier
  • O Józefie Piłsudskim
  • O Józefie Piłsudskim dwie pieśni na chór 4-ro głosowy męski a capella
  • Okolicznościowe rozkazy
  • O konstytucyę Rzeczypospolitej Polskiej
  • Okupacja Warszawy : zbiór dokumentów i głosów prasy dotyczących sprawy polskiej w związku z zajęciem Warszawy przez wojska niemieckie : sierpień 1915
  • Oleandry : komunikat, nr 1
  • Oleandry : komunikat, nr 3
  • Oleandry : komunikat, nr 4/5 (9/10)
  • O miłości ojczyzny
  • O Napoleonie i o żołnierzu polskim
  • O naszą przyszłość : rozmowa między trzema Polakami : z Warszawy, Poznania i Krakowa
  • Opieka legionowa
  • Opieka nad Legionistami polskimi i ich rodzinami
  • Opieka nad Legionistami polskimi i ich rodzinami
  • Opisanie bitwy grochowskiej
  • O planach i mapach topograficznych
  • O potrzebie idei : wyjątki z pism Juliusza Słowackiego.
  • Opowieści legjonowe : 1914-1918
  • O powstaniu kościuszkowskiem
  • O rejestracji strat poniesionych wskutek wojny przez miasta, handel i rzemiosła : przepisy o organizacji Komisji Szacunkowych, przepisy o szacowaniu strat.
  • Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej do obywateli Rzeczypospolitej
  • Organizacya naszej siły zbrojnej w dobie Ks. Warszawskiego
  • Organizacya Związku Patryjotów zagłębia Dąbrowskiego.
  • Orlęta 1924-1934 : dla uczczenia 10-lecia istnienia oddziału "Orlęta" Związku Strzeleckiego w Krakowie : w 20-tą rocznicę czynu legjonowego.
  • O samodzielność polityki polskiej
  • O służbie żołnierza-obywatela
  • O służbie żołnierza-obywatela, nr. 8
  • O Stanisławie Witkiewiczu : pierwiastek walki w twórczości i działalności Witkiewicza, jego stosunek do sztuki i życia, ocena wartości etycznych, pogląd na zagadnienia życia narodowego w Polsce na urzeczywistnienie idei żołnierstwa polskiego
  • Osterreich Landwirtschafts=Politik nach dem kriege
  • O ustroju Państwa Polskiego
  • O wartości żołnierza Legjonów
  • O wolność Polski i o wolność ludu
  • P. N. N. Partya Niezawisłości Narodwej
  • Pamiątka z dnia 1 listopada 1905
  • Pamiątki wojenne. Z. 2, (Afisze)
  • Pamiętnik legionisty bł. p. Władysława Steinhausa
  • Pamiętnik Półku Jazdy Wołyńskiej 1931 roku
  • Pamiętnik rewolucjonistki
  • Panslawizm a sprawa polska
  • Panteon Polski.1925, nr 7 (1 IV) = nr 11
  • Pan Zagłoba : wypisy z "Tryjogji"
  • Państwa totalne : odczyt
  • "Państwowotwórcze" ideały ekscelencyi Jaworskiego
  • Peowiackie piosenki.
  • Piąty listopada : rzecz wydana wskutek uchwały miejscowego Komitetu Obywatelskiego, zapadłej dnia 7. listopada 1916 na uroczystem w sali ratuszowej zebraniu
  • Piechota
  • Pierwsza pomoc na polu bitwy : wskazówki postępowania chirurgiczno-wojennego dla lekarzy polowych : na tle podobnych podręczników Armii Austryackiej i Państwa Niemieckiego
  • Pierwsza wojna polska : (1918 - 1920)
  • Pierwsze odrodzenie Polski i ogłoszenie praw człowieka
  • Pieszy patrol wywiadowczy
  • Pieśni o wojnie i na wojnie pisane : na 1 głos i fortepian. Cz. 1
  • Pieśni żołnierskie
  • Pieśń o Józefie Piłsudskim : antologja
  • Pięć lat na froncie gospodarczym : 1926. 13. V. 1931. T. 1.
  • Pilsudski
  • Pilsudski
  • Pilsudski
  • Pilsudski, builder of Poland
  • Pilsudski : sua obra e sua vid
  • Piłsudski
  • Piłsudski. T. 1
  • [Piłsudski J.] 19 marca 1936 (wyc)
  • Piłsudski jako wychowawca
  • Piosenki strzeleckie
  • Pisma, mowy, rozkazy. Suplementy.
  • Pisma, mowy, rozkazy. T. 1
  • Pisma, mowy, rozkazy. T. 2
  • Pisma, mowy, rozkazy. T. 3
  • Pisma, mowy, rozkazy. T. 4
  • Pisma, mowy, rozkazy. T. 5
  • Pisma, mowy, rozkazy. T. 6
  • Pisma, mowy, rozkazy. T. 7
  • Pisma, mowy, rozkazy. T. 8
  • Plan polski dla zaludnienia Śląska Cieszyńskiego
  • Pluton na forpocztach
  • Pobojowiska Legjonów : Kościuchnówka - Optowa.
  • Pobudka : zbiorek poezji A. Asnyk.
  • Pochodnia. Dwutygodnik Młodzieży Polskiej. 1908, nr 1
  • Początek świata pracy
  • Pod Belwederem
  • Pod Lipskiem
  • Podpułkownik Leon Berbecki.
  • Podręcznik administracyi i gospodarki kompanii (szwadronu) prowiantury, likwidatury pułku i sztabu komendy Legionów
  • Pod sąd! : historya Legionu Wschodniego.
  • Pod znakiem harcerskim : Stanisław Szumski : harcerz-legjonista.
  • Pod znakiem odpowiedzialności i pracy : dziesięć wieczorów
  • Pogadanki (Dyspozycje) o Polsce i żołnierzu-obywatelu.
  • Pogląd na wzrost ludności ziem polskich w wieku 19-tym
  • Pogrzeb Marszałka Piłsudskiego (wycinki)
  • Polen und der heilige Krieg
  • Polen und Juden : ein Appell
  • Polityka galicyjska w dobie wojny
  • Polityka Niemiec na Kresach Wschodnich
  • Polityka polska, a uwięzienie Piłsudskiego
  • Polnische Legionen 1914-1915
  • Pologne Littéraire : revue mensuelle. 1935
  • Polonizm : ustrój narodu polskiego
  • Polska a Europa.
  • Polska a kultura Zachodu : odczyt w Ognisku Krakowskim Polskiej YMCA, 1 października 1936 roku
  • Polska a państwa neutralne
  • Polska a państwa neutralne
  • Polska a Rosya w pieśni największych wieszczów narodu
  • Polska Macierz Szkolna. 1918, nr 4
  • Polska pod rządami okupacji. 1
  • Polska Wolność : tygodnik pod redakcją Tadeusza Wieniawy-Długoszowskiego. 1930, nr 18 (4 V)
  • Polskie drużyny strzeleckie
  • Polskie pieśni narodowe
  • Polskie sztandary na francuskim froncie : (z powodu uroczystości dnia 22 czerwca 1918 r.).
  • Położenie gospodarcze Galicyi przed wojną
  • Po ogłoszeniu niepodległej Polski : (przy obchodzie w Uniwersytecie Jagiellońskim 4 grudnia 1916)
  • "Po owocach ich poznacie ich" : rzecz o bolszewizmie
  • Poprawki historyczne
  • Poseł z Wysoka
  • Postanówmy o sobie.
  • Pouczenie o chorobach wenerycznych
  • Po walnym zjeździe delegatów użyteczności
  • Powstaniec Śląski : miesięcznik, poświęcony sprawom organizacyjnym Związku Powstańców Śląskich, R. 9 (1935), nr 11.
  • Powstaniec Wielkopolski. Czasopismo poświęcone historji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w świetle osobistych wpomień powstańców. Zeszyt wstępny.
  • Pozdrowienia Żołnierskie : pismo poświęcone ku rozrywce żołnierzy. 1916, nr 8
  • Praca kulturalno-oświatowa w armii francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej
  • Praca Narodowa : dwutygodnik poświęcony sprawom Naczelnego Komitetu Narodowego, nr 1
  • Prawda i plotka o legjonach polskich.
  • Prawda o bolszewikach
  • Prawda o legionach polskich
  • Prawda o wolnej Polsce ludowej i walkach o nią
  • Prawda o wypadkach krakowskich w dniu 6 listopada 1923 r. : mowa posła Zygmunta Marka wygłoszona na posiedzeniu sejmu z 16 listopada 1923 r.
  • Prawo żołnierzy i ich rodzin
  • Precz z reakcją! : mowa sejmowa wygłoszona dnia 27-go stycznia 1921 roku
  • Preliminarz Państwa Polskiego na Okres od 1-go lipca do 31-go grudnia 1918 r.
  • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki (wycinki z gazet)
  • Program dla szkół początkowych z 4-ro i 6-cio letnim kursem nauczania, opracowany na podstawie programu M. Brzezińskiego i przyjęty przez Radę Szkolną Ziemi Lubelskiej
  • Program Polskiej Partyi Socyalistycznej
  • Program Szkół Wojskowych Związków Strzeleckich.
  • Program uroczystej akademji zorganizowanej ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,w Krasińcu dn. 19-go marca 1935 r.
  • Program uroczystości pogrzebowych w Krakowie Wodza Narodu ś.p. Marszałka Józefa Piłsudskiego w sobotę dnia 18 maja 1935.
  • Program Związku Patryjotów.
  • Promyk : tygodnik dla dzieci i młodzieży, T. 3, nr 28
  • Protokoły pierwszego kursu pionierów
  • Przed i po 6 sierpnia : wspomnienia oficera łączności I. brygady
  • Przed jego wielkiem światłem... poezje
  • Przegląd Biblioteczny Centralny Organ Naukowy Bibliotekarstwa Polskiego. 1935, Zeszyt 2.
  • Przegląd Pocztowy : organ Związku Urzędników Poczt, Telegr. i Telef. Rzeczposp. Polskiej, 1930 nr 3
  • Przegląd Strzelecki : organ Zarządu i Komendy Powiatu Związku Strzeleckiego Kraków - Miasto, Kraków, R.1 (1933), nr 1
  • Przemowa Józefa Sebastyana Pelczara Biskupa Przemyskiego miana do legionistów polskich dnia 7 października 1917 w kościele Najśw. Panny Maryi Nieustającej Pomocy w Przemyślu
  • Przemówienie na Radzie Stanu Królestwa Polskiego dnia 29 lipca 1918 r. w sprawie ratyfikacji Traktatu Brzeskiego
  • Przepisy dyscypliny i moralności dla wojsk polskich przed stu laty
  • Przepisy i instrukcje : Cz. 7, Sygnały dźwiękowe. Piechota.
  • Przepisy i instrukcje : umundurowanie polowe Wojsk Polskich
  • Przepisy i regulaminy służby oświatowej : rozkazy, rozporządzenia, instrukcje, programy i t. d. ogłoszone do 23 grudnia 1920
  • Przepisy obowiązujące w wojsku polskiem : instrukcya strzelecka, balistyka, celowanie i strzelanie, nauka strzelania
  • Przepisy obowiązujące w wojsku polskiem. 1, Piechota. Cz. 1, Musztra formalna. Cz. 2, Szkoła walki.
  • Przepisy obowiązujące w wojsku polskiem. 2, Obowiązki sierżanta kompanijnego, obowiązki podoficera broni, obowiązki komendanta drużyny (drużynowego), obowiązki podoficera magazynowego (magazyniera), obowiązki furjera, obowiązki podoficera kuchennego, artykuły wojenne dla wojska polskiego.
  • Przepisy obowiązujące w wojsku polskiem. 3, Regulamin musztry dla karabinów maszynowych przy piechocie.
  • Przepisy o powinnościach żołnierzy i podoficerów Legionów Polskich
  • Przepisy o zażaleniach z dnia 30 marca 1895 i 14 czerwcw 1894 roku
  • Przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim
  • Przewodnik Oświatowy : organ Towarzystwa Szkoły Ludowej. 1935, nr 3
  • Przewodnik Oświatowy : organ Towarzystwa Szkoły Ludowej. 1935, nr 4
  • Przyczynek do poznania obecnego stanu kraju. 2, O zasiewach wobec wojny
  • Przyczynki do historii Powstania Wielkopolskiego
  • Przyczyny powodzenia i skutki bolszewizmu
  • Przyjaciel Ofiar Wojny Ziemi Krakowskiej : miesięcznik Krakowskiego Koła Przyjaciół Inwalidów Wojennych R. P., R. 3 (1936), nr 2
  • Przyjemności bolszewickie
  • Przysięga.
  • Quelques documents et notices concernant la Polog
  • Rannym żołnierzom polskim Pogotowie Ratunkowe w Warszawie : wydawnictwo ilustrowane z przeznaczeniem całego dochodu na lotny oddział chirurgiczny pogotowia ratunkowego
  • Raport niebieski : gawęda żołnierska
  • Rechenschaftsbericht des Kriegshilfsburos des k.k. Ministeriums des Innern vom Auguust 1914 bis 31.Januar 1917
  • Regulamin"Ligi kobiet N.K.N." w Galicji
  • Regulamin "Stałych Drużyn Sokolich"
  • Regulamin jazdy (Pluton i szwadron)
  • Regulamin jazdy kawaleryi legionów polskich. (Cz. 1 i 2)
  • Regulamin musztry "Związku Strzeleckiego" i relementarna taktyka piechoty
  • Regulamin odznak dla członków władz obywatelskich w zagłębiu Dąbrowskiem
  • Regulamin służbowy ZW
  • Regulamin służby wartowniczej
  • Regulamin wewnętrzny : podstawy, cele, zadania, obowiązki ogólne członków i ogólny program pracy
  • Regulamin wewnętrzny : służba koszarowa i garnizonowa
  • Regulamin wewnętrzny. Służby szczególne. Oddawanie honorów. Uroczystości. Służba w garnizonie.
  • Regulamin wychowania fizycznego : Wk. 4
  • Regulaminy i instrukcje. Część II : Regulamin służby polowej.
  • Regulaminy i instrukcye. Cz. 1, Regulamin wojsk pieszych. Rozdz. 1, Musztra
  • Regulaminy i instrukcye. Cz. 2, Regulamin służby polowej
  • Regulaminy i przepisy : dział ewidencyjny : wojenne księgi ewidencyjne
  • Regulaminy i przepisy : piechota polska. Cz. 3-a, Karabin Mauzera M. 98.
  • Regulaminy i przepisy : piechota polska. Cz. 7, Program gimnastyki.
  • Rekolekcye Polskie. Rozmyślania Wielkopostne nad mękami i przyszłością Narodu Polskiego, ku natchnienu Polaków wiarą i siłą do walki o wolność Ojczyzny napisane
  • Rewolucya rosyjska a sprawa polska.
  • Robotnik : organ polskiej partii socjalistycznej, nr 267.
  • Rocznica dnia w którym zrodziła sie Niepodległa Polska
  • Rok 1920
  • Rosya "konstytucyjna" wobec Polaków
  • Rosya w rewolucyi, stosunki za panowania "Bolszewików"
  • Rosya w rewolucyi Stosunki za panowania „Bolszewików“
  • Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych.
  • Rozkaz ogólny komendy Głównej Związków Strzeleckich, nr. 74, 76, 80, 82, 995
  • Russia and Poland during the present war
  • Rządy rosyjskie w Galicyi Wschodniej
  • Samostanowienie ludów
  • Sarajewo : (historja zamachu sarajewskiego)
  • Sejm i Senat 1935-1940 : IV kadencja
  • Sen Antkowy
  • Serce Krakowa przy krwawiącym Lwowie (wycinki)
  • Skrót pogadanki uświadamiającej potrzebę wstępowania do wojska
  • Słowianie i wojna. Uwagi na czasie
  • Służba wywiadowcza
  • Sonntagsbeilage No 38 zur Vossischen Zeitung No 447.
  • Sowizdrzał : satyryczny tygodnik ilustrowany. R. 7 (1917), nr 32 (12 VIII) = nr 221
  • Społeczeństwo a ofiary wojny
  • Społeczeństwo polskie w czasie wielkiej wojny w świetle pamiętnika d-ra Hupki
  • Sprawa : pismo młodzieży polskiej : wychodzi w pierwszej połowie każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia i września. 1913, nr 3 (marzec)
  • Sprawa "narodów kresowych" dawnej Rosji
  • Sprawa polska
  • Sprawa polska
  • Sprawa polska na kresach wschodnich
  • Sprawa produkcyi mięsa w związku z hodowlą
  • Sprawa wojska polskiego a Tymczasowa Rada Stanu 14 stycznia 1917 - 25 sierpnia 1917 : dokumenty i wnioski.
  • Sprawozdanie Biura Prac Ekonomicznych za okres od 1 kwietnia 1915 do 31 marca 1917 r.
  • Sprawozdanie Głównego Komitetu Tygodnia opieki Legionowej w roku 1917
  • Sprawozdanie Sekcji Wschodniej Naczel. Komitetu Narod.?
  • Sprawozdanie Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1916
  • Sprawozdanie z Czynności Komitetu Opieki nad Jeńcami Wojennymi Polakami w Krakowie
  • Sprawozdanie z działalności Koła Radnych Ligi Państwowości Polskiej w Radzie m. st. Warszawy za okres od 24 lipca do 31 grudnia 1916 r
  • Sprawozdanie z II Zjazdu Referentów Oświatowych Okręgu Generalnego Krakowskiego, odbytego w dniach 17, 18 i 19 lutego 1920r. pod przewodnictewm Dywiz. Pułk. A. Galicy w Nowym Sączu.
  • Sprawozdanie z I Zjazdu byłych Wojskowych w Warszawie
  • Sprawozdanie z Konferencyi centralnej Polskiej Partyi Socyalistycznej
  • Sprawozdanie z Krajowego Zjazdu Organizacyjnego "Centrum Narodowego" odbytego dnia 17-go czerwca 1917 r. w Warszawie
  • Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu Referentów Oświatow. D. O. Gen. w Krakowie, odbytego w dniach 26-go i 27-go paźdz. 1919, pod przewodnictwem generała ppor. Józefa Stillera.
  • Sprawozdanie z wyników dochodzeń przeprowadzonych przeciwko byłym okupantom, w przedmiocie naruszenia przez nich przepisów prawa i zwyczajów wojennych
  • Stanisława Witkiewicza "Testament" : wyjątki z listów do siostry, sierpień 1914 - sierpień 1915
  • Stanisława Witkiewicza ostatnie słowa : wyjątki z listów do siostry : sierpień 1914-sierpień 1915.
  • Statut Centralnego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Statut Korpusu Strzelców
  • Statut stowarzyszenia "Związek Filaretów"
  • Statut Stowarzyszenia pod nazwą : "Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego z grona urzędników Gminy m. Krakowa
  • Statut Stowarzyszenia „Polski Legjon"
  • Statut towarzystwa "Związek Strzelecki"
  • Statut Towarzystwa Sportowego "Strzelec" w Krakowie
  • Statut Związku Pracy Polskich Kobiet w Krakowie
  • Stołeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie : komunikat pierwszy.
  • Stosunki ludnościowe i własność ziemska na ziemiach litewskich, okupowanych przez mocarstwa centralne : stan okupacyi z r. 1916 i pierwszej połowy 17
  • Strofy o żołnierzu polskim
  • Stronnictwa żydowskie w Królestwie Polskiem
  • Svetozor ve Va'lce. Po konfiskacie druhe, opravene vydani
  • Sybiracy w Krakowie : jednodniówka poświęcona Zjazdowi Byłych Sybiraków w Krakowie dnia 29-30 czerwca i 1-go lipca 1934 r.
  • Szarża pod Rokitną
  • Szkoła powszechna : utopie, praktyka
  • Szlakiem I Brygady : dziennik żołnierski
  • Szlakiem kadrówki
  • Ś.p. Władysław Belina-Prażmowski. Teczka wycinków z gazet tyczących śmierci i pogrzebu, październik 1938
  • Śmierć pułkownika
  • Środki walki z bolszewizmem
  • Środkowo Europejski Związek Gospodarczy i Polska : studya ekonomiczne
  • Święta legionów na Polesiu w r.1915
  • Święto Zmartwychwstania
  • Tadeusz Kościuszko / skreśliła dla młodzieży Helena Witkowska.TwórcaWitkowska, Helena (1870-1938)
  • Tadeusz Wyrwa-Furgalski major 5 pułku piech. legionów
  • Tajna prasa rewolucyjna w zaborze rosyjskim w dobie popowstaniowej
  • Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej uchwalonej w dn. 23 marca 1935.
  • Tekst piesni "Boże coś Polskę", chorału "Z dymem Pożarów", "Jeszcze Polska nie zginęła"
  • The Poland of Pilsudski : incorporating "Poland, 1914-1931" much condensed, and carrying on the history of Poland till mid-July 1936
  • The psychology of the prisoner
  • Tradycja żołnierza polskiego
  • Tragedja Legjonów
  • Trzeci Zakon Polski : Równość! Niepodległość! Wolność! Nieśmiertelność! Pokój! : państwom, kościołom i narodom dobrej woli : Wielka Konstytucya Wrzechrządu Narodów
  • Trzydziestolecie 1904-1934 : przegląd zagadnień politycznych : rzecz wygłoszona dn. 3.XI.1934 na zjeździe koleżeńskim prawników z IV kursu prawa Uniw. Warszawskiego roku szkoln. 1903/1904
  • Trzy lata działalności K.B.K. : sprawozdanie Książęco-Biskupiego Komitetu pomocy dla dotkniętych klęską wojny za lata 1915-1917.
  • Turysta w Polsce. 1935, nr 4 (kwiecień/maj)
  • Tymczasowa rada Stanu : Głosy wolne, nr 5
  • Ukraina si Romania
  • Ukraina Sveriges bortglömda bundsförvant
  • Ukraina und die Ukrainer
  • Ulina Mała
  • Un Homme et un Pays : la Pologne de Pilsudski
  • Unieruchomienie komunikacyi.
  • Unja dwuch dualizmów państwowych
  • Unje, federacje, braterstwo narodów
  • Unsere wirtschaftliche Zukunft
  • Ustawa Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego
  • Ustawa Ligi Młodzieży Polskiej.
  • Ustawa Łódzkiego Związku Partjotów.
  • U trumny bohatera : trzy mowy wygłoszone
  • Uwagi nad potrzebą wojska.
  • Uwagi o tworzeniu się korpusu oficerów łącznośc
  • Vermögens- und Zahlungsbilanz Galiziens
  • Verzeichnis der Mitglieder des herrenhauses
  • VI baon pierwszej brygady w bitwie pod Krzywopłotami (17-19 listopada 1914 r.)
  • Vossische Zeitung. Kongliche privilegirte Berlinische Zeitung von Staats und Gelehrten Sachen. Kalender fur das Jahr 1917
  • Wacław Sieroszewski do inteligencji polskiej
  • Walenrodyzm czy znikczemnienie?
  • Walka robotnicza pod caratem
  • Walki II-giej Brygady Legionów
  • Walki III/8.p.p. Legjonów [!] z Ukraińcami od 6 stycznia do 20 sierpnia 1919 r.
  • Walki o Lwów
  • Warszawa i jej dzieje kulturalne i wojenne
  • Warszawa legjonom : przyjęcie delegacji Legjonów Polskich w dniu 6 listopada 1916 r.
  • W awangardzie : ze wspomnień piłsudczyka
  • Werbel żałobny
  • Weterani B. Armji Polskiej we Francji na Sowińcu : Kraków, dnia 5-6 października 1935 roku.
  • Weterani b. Armji Polskiej we Francji na Sowińcu.
  • Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914
  • Wie lang wird der Krieg dauren?
  • Wielki Marszałek : (1867-1935)
  • Wielki rok : dzień 6 sierpnia 1914-1915.
  • Wielkopolska w niewoli
  • Więzienne drogi Komendanta : Gdańsk-Szpandawa-Wesel-Magdeburg
  • W krytycznej chwili
  • Wodzowie Polski : szlakami chwały oręża polskiego
  • W ogonku na Starem Mieście : co pani Marcinowa o polskich Rządach mówiła
  • Wojna 1792 roku
  • Wojna światowa a sprawa polska : z rzutem oka na dotychczasowy przebieg wielkiej wojny i dzieje Legionów Polskich
  • Wojna światowa a sprawa polska : z rzutem oka na dotychczasowy przebieg wielkiej wojny i dzieje Legionów Polskich
  • Wojna w 1807 roku
  • Wojna w Królestwie : wycieczka samochodem po terenie walk.
  • Wojna w roku 1920 : wspomnienia i rozważania
  • Wojny Bolesław Chrobrego
  • Wojsko na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu : maj-wrzesień 1929
  • Wojsko Polskie. Artykuły wojenne dla Wojska Polskiego
  • Wojsko polskie i militaryzm
  • W osiemnastą rocznicę Niepodległości 11.XI.1936 (wyc.)
  • Wódz, cz. I. W starym dworze, obrazek sceniczny z życia Józefa Piłsudskiego dla dzieci w 1 odsłonie.
  • Wódz, cz. II. Szkolne czasy, obrazek sceniczny z życia Józefa Piłsudskiego dla młodzieży w 3 odsłonach.
  • Wódz, cz. III. Na placówce, obrazek sceniczny z życia Józefa Piłsudskiego dla młodzieży w 1 odsłonie
  • Wódz narodu (Józef Piłsudski) : widowisko historyczne w 9 odsłonach
  • Wódz Polski walczącej Józef Piłsudski
  • W ósma rocznicę wymarszu. Na pamiątkę pierwszego zjazdu byłych legionistów 5-7 sierpnia w Krakowie
  • W ósmą rocznicę wymarszu : na pamiątkę pierwszego zjazdu byłych legionistów w dniu 5, 6, 7 sierpnia w Krakowie.
  • W piekle bolszewickiem
  • W pierwszą rocznicę.
  • W pierwszą rocznicę przewrotu majowego. Studjum polityczne
  • W przededniu plebiscytu
  • Wskazania
  • Wskazania żołnierskie
  • Wskrzeszenie Polski przez Rosyę
  • Wspomnienia o bateryi pozycyjnej artyleryi konnej gwardyi królewsko-polskiej
  • Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu
  • Wspomnienia o marszałku Piłsudskim (wycinki z gazet)
  • Wspomnienia rewolucjonistki
  • Wspomnienia wojenne (1918-1920)
  • Wspomnienia z lat niedoli i niewoli : 1914-1918
  • Wspomnienia z Paryża od 4 I do 10 VII 1919 r.
  • Wspomnienia z szarży pod Rokitną
  • Wspomnienia zułowskie
  • Wspomnienie Rarańczy : (gawędy harcerskie osnute na tle życia legjonowego) 2-giej Żelaznej Brygady
  • Współczesna polityka zagraniczna Anglji i jej stosunek do Polski
  • W sprawie uczczenia pamięci więźniów polskich na Szpilbergu
  • Wstęga szkarłatu : szaleństwo i rozsądek w czynach Józefa Piłsudskiego
  • Wszystko dla Polski! : zasady i taktyka Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Ludowego
  • W walce o niepodległość : wybór pism
  • Wybory i głosowanie
  • Wyciółkowski u Komendanta na podwieczorku (wycinki)
  • [Wyjątki z pism...odczytywane na akademjach żałobnych w I rocznicę zgonu marszałka 12 V 1936]
  • Wyjście z błędnego koła.
  • Wyprawa wileńska
  • Wyprawa Wileńska
  • Wyprawa wileńska roku 1919 we wspomnieniach cywila : (kartki z pamiętnika)
  • Wystawa Instytutu Propagandy Sztuki : [wrzesień 1935]
  • Wystawa ku czci pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego : pamiątki, książki i grafika, prace plastyków legjonistów
  • Wystawa obrony Lwowa 1918/19
  • Wywiadowca
  • Wzlot Seraficki. 1936 (wrzesień/październik/listopad)
  • W zwycięskim pochodzie : pamiętnik z czasów walk II bataljonu 25 pułku piechoty
  • XIII Sprawozdanie Zjednoczenia Młodzieży Polskiej za rok 1931
  • XIII zjazd delegatów związku Legionistów (wycinki prasowe)
  • Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim
  • Zadania taktyczne dla plutonu
  • Zagroda Wzorowa, Przewodnik Kółek Rolniczych Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego : ilustrowany tygodnik rolniczy. 1935, nr. 20
  • Zajęcie Wilna przez Generała Żeligowskiego
  • Zaopatrzenie żołnierza i jego rodziny
  • Zapiski porucznika Pększyca Grudzińskiego
  • Za Polskę : notatki z więzienia czeskiego
  • Zapomniane rewelacje z magdeburskich dni ; Kurier poranny. R. 59, 1935, nr 110
  • Zarys historji militarnej powstania styczniowego : wykłady wygłoszone w 1912 r. w Szkole Nauk Społecznych i Politycznych w Krakowie
  • Zarys sprawy polskiej w obecnej wojnie : rozmyślania polityczne na obecną porę
  • Zasady administracyi wojennej. Cz. 1, Pobory pieniężne osób wojskowych i ich rodzin
  • Zasady administracyi wojennej. Cz. 2, O zaprowiantowaniu.
  • Zasady administracyi wojennej. Cz. 3, Służba ekonomiczno-administracyjna.
  • Zasady Organizacyi ZW.
  • Zasady ustawodawstwa agrarnego w Królestwie Polskiem 1864-1915
  • Zasiłki dla rodzin Legionistów- Królewiaków
  • Zbiór dokumentów dotyczących sprawy polskiej : sierpień 1914 r. - styczeń 1915 r.
  • Zbiór drobnych wycinków z gazet dotyczących marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Zbiór pieśni, modlitw i wierszy wojennych.
  • Z burzliwej doby : mowy sejmowe posła Ignacego Daszyńskiego wygłoszone w czasie od października 1918 do sierpnia 1919 roku : wedle protokołów stenograficznych
  • Z cyklu "Lista start" : (ze wspomnień Piłsudczyka)
  • Z dokumentów chwili. Rozlam w obozie rozbijaczy Legjonów. Powróćcie do Polskich szeregów! Apel.
  • Z działalności cenzury rosyjskiej w Polsce : (wyjątki z aktów sekretnych gubernatora rosyjskiego w Lublinie z lat 30-tych ubiegłego wieku)
  • Ze krwi morza i z łez morza zmartwychwstania zeszła zorza!
  • Zew. 1933, nr 1 (19 III)
  • Ze wspomnień osobistych
  • Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ziemia i ludnośc w cyfrach, tabela z wyliczeniami
  • Złodzieje naszej krwi / Ottokar
  • Z myśli politycznych Adama Mickiewicza : droga do wolnej Polski
  • Znaczenie kobiety w ruchu współdzielczym
  • Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
  • Z pierwszym szwadronem 1go Pułku Ułanów Pierwszej Brygady Legjonów Polskich w roku 1915-1916
  • Z powodu armii polskiej : (dyskusya w państwach czwórporozumienia).
  • Z trzecim pułkiem Legionów
  • Zur Frage der Polnischen Legionen.
  • Zur Lösung der Litauischen Frag
  • Z wielkiej francuskiej rewolucji
  • Z za kulis sprawy polskiej w czasie wielkiej wojny
  • Z życia w Legionach
  • Źródła do historji najnowszej wojskowości polskiej : (1908-1918)
  • Żołnierskie piosenki obozowe : (50 piosenek - tekst i melodje)
  • Żołnierskie piosenki obozowe : (zbiorek najnowszy).
  • Żołnierze!
  • Żywioł polski na ziemiach litewskich ze szczególnem uwzlędnieniem obszarów okupowanych przez mocarstwa centralne : stosunki ludnościowe i własność ziemska
  • Возрождение борьбы за независимость Польши.
  • З крівавого шляху Українских Сїчових Стрілъцїв. Ілюстрована збірка оровідань і описів.
  • Слідами Украінеькиx Січових Стрільців
  • Pamiętnik z wielkiej wojny : Narew-Berezyna
  • Z dziejów dawnych i najnowszych : szkice i studja historyczne
  • Józef Piłsudski : Życie i czyny
  • Polska i święta wojna
  • Józef Piłsudski jako publicysta i historyk : szkic popularny
  • La guerre moderne : son caractère ses problèmes
  • La campagne polono-russe de 1920 : traduction par le commandant M. Larcher avec 8 croquis
  • Die Ostprovinzen des alten Polenreichs : (Lithauen u. Weissruthenien, die Landschaft Chełm - Ostgalizien - die Ukraina)
  • Utworzenie Królestwa Kongresowego : (Aleksander I i sprawa polska, Rządy rosyjskie w Księstwie warszawskim, Kongres wiedeński, Utworzenie Królestwa Polskiego, Nadanie Konstytucji, Aleksander I w Warszawie, Organizacya Rządu Królestwa, Pierwsze miesiące "wsk
  • Armja Królewstwa Polskiego : (1815-1830)
  • Byście o sile nie zapomnieli : rozkazy, artykuły, mowy 1904-1936
  • Miller, Antoni (1869-1944), 1936, Pierwsza porozbiorowa konspiracja litewska : spisek ks. Ciecierskiego przeora Dominikanów Wileńskich (1796-1797) : studjum historyczne
  • Polens Malkunst
  • L'Europe et la Pologne à la veille et au lendemain de son démembrement
  • Les Ruthènes et les problèmes religieux du monde russien
  • Romantyzm w Polsce
  • Legenda murmańska : wspomnienia : z nieznaną balladą Eugenjusza Małaczewskiego i przedmową
  • 100 pieśni żołnierskich
  • Myśli o nowej Polsce
  • Polenlieder deutscher Dichter. Bd. 2
  • O wolność i godność : powieść współczesna
  • Droga świata pracy do pokoju
  • L'effort économique et financier de l'Angleterre pendant la guerre
  • Stosunki kościelne na Litwie : listy otwarte Księdza do księży
  • W 15-lecie niepodległości
  • Starym szlakiem
  • Listy o jeździe konnej : praktyczny i przystępny wykład jazdy konnej oraz ujeżdżania koni wierzchowych
  • Najznakomitsi wodzowie polscy
  • Odbudowanie Państwa Polskiego : dokumenty chwili bieżącej. Z. 1
  • Die reussische Welt : historisch-politische Studien : Vergangenheit und Gegenwart
  • Rozwój gospodarczy nowoczesnej wsi polskiej. T. 1
  • Rozwój gospodarczy nowoczesnej wsi polskiej. T. 2
  • O naprawę Rzeczypospolitej
  • Polityka polska i odbudowanie państwa : z dodaniem memorjału "Zagadnienia środkowo- i wschodnio-europejskie" i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919
  • Źwierciadło polskie : pismo zbiorowe
  • O życiu i katastrofach cywilizacji narodowej : wstęp do rozważań nad programowemi zagadnieniami doby obecnej
  • Polska wyzwolona : 1918-1933
  • Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914-1917
  • Sprawozdanie administracji wojskowej i uzasadnienie budżetu M. S. Wojsk. na rok 1921
  • Tadeusz Rechniewski (1862-1916) : w katordze - na wygnaniu - w kraju
  • Wilno wyzwolone : jednodniówka na zjazd byłych uczestników walk o Wilno w dniach 10-11 XI. 1930 r.
  • Freiheitshort : Deutung der Geschichte Polens
  • Nowe pokolenie : wizerunki duchowe żołnierzy wojska polskiego, poległych w boju za Ojczyznę (1914-1916). T. 1, Pod znakiem harcerzy. Śp. Stanisław Szumski
  • Polityka Polski niepodległej : szkic programu
  • Dokumenty dotyczące akcji Delegacyj Polskich w Komisjach Mieszanych Reewakuacyjnej i Specjalnej w Moskwie. Z. 8, Rewindykacja zbiorów polskich z Rosyjskiej Bibljoteki Publicznej w Petersburgu i inn
  • Pieśni czasu
  • Niemcy i sprawa polska
  • Pieśń o Józefie Piłsudskim : antologja
  • Z notatek legionisty
  • Auf polnischen Fluren am Lagerfeuer : przemysler Gedichte
  • Poland : 1914 - 1931
  • Od Wilna po Dynaburg : (wspomnienia z walk 5 P. P. Legjonów)
  • Wśród lwowskich Orląt
  • Zwycięski manewr marszałka Piłsudskiego przeciw bolszewikom, sierpień 1920 : studjum strategiczne
  • Polska Organizacja Wojskowa : szkice i wspomnienia
  • Podróże, ewolucje i batalje morskie w ostatniem półwieczu : pamiętniki "starego admirała" 1875-1925 r.
  • Milknące echa : wspomnienia z wojny 1914-1920
  • Służba poety / Or-Ot
  • Wyprawa Kijowska 1920 roku
  • Aleksander Dębski : życie i działalność 1857-1935
  • Kalendarz skarbowy na 1936 rok.
  • Pamiętniki. T. 2
  • Garść wspomnień spod Rarańczy
  • Kriegs Shizzenbuch 1915 aus Galizien und den Karpathen
  • Stenographisches Protokoll. Haus der Abgeordneten. XXII Session.
  • Österreich Ungarn im Weltkriege.
  • Die Bedeutung Polens für Russland
  • Panteonem polskim - świat cały
  • 10-ta rocznica sprowadzenia serca Kościuszki do Warszawy
  • Uroczysty Biuletyn Krakowskiego Koła Związku Inwalidów
  • Biuletyn Okręgu Stołecznego Związku Legionistów
  • Żołnierz Legionów. 1937, nr 1
  • Gazeta Polska pismo codzienne. 1934, nr 21
  • Naród i wojsko. 1937, nr 33
  • XX rok niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w wykresie i słowie, część 1.
  • Odciążenie sztabów od nadmiaru akt w polu. Zbieranie akt, ewakułacja oraz przechowywanie ich w świetle doświadczeń z wojny światowej.
  • Polska niepodległa 1918-1923. Tekasty źródłowe do nauki historii w szkole średniej
  • "Kwestie bierzące"
  • Przedmowa do "Trzech wypraw"