English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Nauczyciele z rodzinami na tle budynku „starej” szkoły w Lubomierzu, od lewej ksiądz Dulik, nn ,Józef Kral, Wanda Kral, nn, F. Lechowicz, Janina Kral; 1936."]