English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Nauczyciele ze szkół w Lubomierzu, Porębie Wielkiej i Niedźwiedziu z rodzinami, pierwszy z lewej ksiądz Czarnota; 1927."]