English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Nauczycielki ze szkoły powszechnej w Lubomierzu podczas uroczystości I Komunii Świętej, od lewej nauczycielka Sieczkowa, ksiądz Dulik i Janina Kral; 1934."]