English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Brama powitalna nad bacówką bacy Mikołajczyka z Kamienicy; 42x28,5 cm, 1976."]