English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "E. Morawetz, uczennice Seminarium Nauczycielskiego w Nowym Targu, zdjęcie maturalne, czwarta od prawej w trzecim rzędzie Maria Piekarczykówna z Jabłonki na Orawie; 17x12 cm; 1925."]