English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Figura Matki Boskiej, w tle dzwonnica oraz mur kościelny z symetrycznym wzorem, dziewczyny z osiedla Kotelnica."]