English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Gorce, od lewej przewodnik tatrzański p. Wawrytko, nn, Hipolit Melem–zarządca dworski w Porębie Wielkiej, nn, nn, Józef Kral; 1928-1930."]