English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Dzieci ze Szkoły Powszechnej w Lubomierzu-Rzekach z nauczycielką Janiną Kral; 1933."]