English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Dzieci ze szkoły podstawowej w Niedźwiedziu podczas uroczystości poświęcenia dzwonów przy starym kościele; 193?."]