English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Górale niosący trumnę księdz prymasa Stefana Wyszyńskiego."]