English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Góralscy pielgrzymi w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, na pierwszym planie od lewej w drugim rzędzie Beata Gąsienica, Anna Rol, Anna Bobak,Helena Jarosz (z bukietem), Stanisław Pałka i inni."]