English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Gaździny z Czerwiennego na pogrzebie ojca Krynickiego, od lewej: Helena Zalińska Kołeckowa, Maria Zatłoka Gadowska, Mieczysława Łacek, Rozalia Bartoszek, Maria Molek Ciągwowa, Maria Cudzich Kuśmierka, Anna Staszeczka Wójciokowa, Maria Urbanowa oraz Ludwina Garczek z Nowego Bystrego, w tle muzyk Władysław Michalok."]