English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W wojsku austriackim, zdjęcie pamiątkowe w formie pocztówki wysłanej do rodziny; 192?."]