English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Wizyta Arcybiskupa Księcia Adama Sapiehy w Lubomierzu w roku 1938. Fotografie 16-45: uroczystości przy kościele w Szczawie tzw. msze partyzanckie, które odprawiano co roku 15 sierpnia."]