English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Note = "Jedniodniówka w roku 1974, dwutygodnik w latach 1975-1998. Błąd w numeracji, prawidłowy zapis: nr16 (30 IX) = nr 305."]