English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Czytanie podczas mszy świętej na Błyszczu sprawowanej przez Karola Wojtyłę, czyta Elżbieta Młyńska, obok niej ksiądz Grygotowicz."]