English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "[10]., 232 łamy, [7] s. : il. ; 28 cm. - Uniwersytetowi Jagiellońskiemu ku uczceniu pięcio-wiekowej cywilizacyjnej pracy"]